TARPTAUTINĖJE KONFERENCIJOJE – ĮŽVALGOS APIE (NE)KLAIDINANČIĄ MAISTO REKLAMĄ

Gegužės 5 d. Konkurencijos tarybos narys, pirmininko pavaduotojas Elonas Šatas tarptautinėje Life Sciences konferencijoje „Maisto sauga ir vartotojų teisės“ dalijosi įžvalgomis apie (ne)klaidinančią maisto reklamą, pateikė Konkurencijos tarybos ir teismų praktikos pavyzdžių.

Renginio metu konferencijos dalyviai nagrinėjo temas, susijusias su pokyčiais ES maisto teisės ir maisto politikos srityje, įskaitant maisto saugą, maisto produktų ir papildų ženklinimą, klaidinantį ir neteisėtą maistingumo ir sveikatingumo teiginių vartojimą, reklamą bei teisminę praktiką.

2015–2016 m. Konkurencijos taryba išnagrinėjo beveik 900 atvejų dėl galimai klaidinančios reklamos, iš jų – daugiau nei 80 buvo susiję su maisto reklama. 23 reklaminės veiklos subjektams išsiųsti įspėjimai dėl galimai klaidinančios maisto reklamos.

Konferencijos pranešimai: