Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

VARTOTOJAMS IR ŪKIO SUBJEKTAMS - AIŠKESNI KRITERIJAI VERTINANT REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS

2011 06 02

Konkurencijos taryba, siekdama efektyviai naudoti turimus ribotus išteklius ir juos skirti pažeidimų, kurie daro esminę žalą Reklamos įstatymo saugomiems interesams, tyrimui, patvirtino Paaiškinimus dėl mažareikšmiškumo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo bylose. Išsamų paaiškinimų tekstą galima rasti Konkurencijos tarybos interneto svetainėje http://www.konkuren.lt/index.php?show=nutlrv_view&nut_id=1264

Konkurencijos taryba dažnai gauna pareiškimų dėl reklamų, kurios, preliminariai įvertinus, būna pripažįstamos mažareikšmėmis ir dėl jų nėra pradedami tyrimai. Paaiškinimais siekiama suteikti daugiau teisinio aiškumo vartotojams bei ūkio subjektams dėl Konkurencijos tarybos priimamų sprendimų klaidinančios bei neleidžiamos lyginamosios reklamos atžvilgiu. Šie paaiškinimai turėtų padėti geriau suprasti, kokiais kriterijais Konkurencijos taryba vadovaujasi nuspręsdama, ar konkrečiu atveju pradėti tyrimą. Dėl Reklamos įstatymo pažeidimų besikreipiantiems subjektams paaiškinimai turėtų suteikti daugiau galimybių prognozuoti jų pareiškime nurodyto galimo pažeidimo įvertinimą Konkurencijos tarybai priskirtų Reklamos įstatymo nuostatų atžvilgiu.

Paaiškinimuose išdėstyti ir detalizuoti kriterijai, kuriais remdamasi Konkurencijos taryba spręs dėl tyrimo pradėjimo: reklamos sklaidos mastas ir trukmė, galimo pažeidimo pobūdis, reklamoje pateikiamos informacijos galimas poveikis vartotojo ekonominiam elgesiui, reklamos auditorijos dydis, skundų dėl reklamos skaičius ir kiti. Priklausomai nuo konkrečių aplinkybių, prekių savybių ir ypatybių, nurodyti kriterijai bei jų reikšmingumas bus vertinamas kiekvienu atveju atskirai. Paaiškinimuose nurodytas kriterijų sąrašas nėra baigtinis.

Pažymėtina, kad faktų pripažinimas mažareikšmiais nereikš, kad skunde nurodyti veiksmai negali būti laikomi Reklamos įstatymo pažeidimu, tačiau, atsižvelgdama į paaiškinimuose išdėstytus kriterijus, Konkurencijos taryba sieks didesnį dėmesį skirti didžiausią žalą vartotojams ir sąžiningai konkurencijai darantiems Reklamos įstatymo pažeidimams. Be to, faktų pripažinimas mažareikšmiais neužkerta kelio ūkio subjektams kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

Artimiausiu metu Konkurencijos taryba parengs ir paskelbs paaiškinimus dėl mažareikšmiškumo vertinant galimus Konkurencijos įstatymo pažeidimus.

Atstovė viešiesiems ryšiams