VARTOTOJUS PIRKTI SKATINO KLAIDINGOS UAB „TOPO GRUPĖ“ REKLAMOS

Konkurencijos taryba nustatė, kad UAB „Topo grupė“ (toliau – Bendrovė) skleidė pirkėjus klaidinusias reklamas ir taip pažeidė Reklamos įstatymą.

Konkurencijos taryba tyrimą pradėjo gavusi skundus ir įtarusi, jog nuo 2015 m. gruodžio 4 d. iki 2015 m. gruodžio 27 d. išplatintame „Topo centras” leidinyje Bendrovės skleista reklama su teiginiu „Didžiausias buities technikos ir elektronikos pasirinkimas Lietuvoje“, ir nuo 2016 m. sausio 15 d. iki vasario 10 d. Kaune Bendrovei priklausančios parduotuvės vitrinoje skleista reklama su teiginiu „Didžiausias televizorių pasirinkimas“ klaidino vartotojus.

Tyrimo metu nustatyta, kad reklamoje skleistas teiginys „Didžiausias buities technikos ir elektronikos pasirinkimas Lietuvoje“ klaidino vartotojus, nes Bendrovė nepateikė įrodymų, galinčių pagrįsti jog parduotuvėse „Topo centras“ vartotojai galėjo surasti didžiausią buities technikos bei elektronikos prekių asortimentą palyginus su kitomis tokiomis prekėmis Lietuvoje prekiaujančiomis bendrovėmis. Tuo tarpu reklama, kurioje teigiama „Didžiausias televizorių pasirinkimas“, buvo neišsami – joje nebuvo pateikiama esminė informacija apie tai, jog Savanorių prospekte, Kaune, esanti „Topo centras“ parduotuvė siūlo didžiausią televizorių pasirinkimą lyginant su kitomis Kaune veikiančiomis „Topo centras“ parduotuvėmis.

Už tai, kad šios reklamos galėjo suklaidinti vartotojus ir turėti įtakos jų priimamiems sprendimams, susijusiems su vykymu į „Topo centras“ parduotuves, tinkamų prekių ieškojimu ar jų įsigijimu, Konkurencijos taryba skyrė Bendrovei 4 489 eurų ir 1 796 eurų baudas.

Nutarimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.