Pranešk apie korupciją

Kaip pranešti apie korupcijos atvejus, susijusius su Konkurencijos tarybos veikla?

Į Konkurencijos tarybą gali kreiptis kiekvienas asmuo, jeigu jis turi informacijos apie:

  • Konkurencijos tarybos pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojų), daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, drausminius nusižengimus ar kitus teisės pažeidimus;
  • neetišką ar nesąžiningą Konkurencijos tarybos darbuotojų elgesį.

Pateikdami informaciją prašome nurodykite įvykio vietą, laiką ir kitas aplinkybes, galinčias turėti reikšmės atliekant vėlesnį įvykio aplinkybių tyrimą.

Pranešimo būdai:

Konfidencialumas

Visa gauta informacija apie galimai neteisėtus Konkurencijos tarybos darbuotojų veiksmus ar kitus pažeidimus priskiriama viešai neskelbtinai ir neteiktinai Konkurencijos tarybos informacijai.

Tai reiškia, kad darbuotojai, dirbantys su informacija, užtikrins suteiktos informacijos asmens duomenų konfidencialumą. Gauta informacija nebus viešinama, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems, padariusiems ar tretiesiems asmenims.

Kiekvienas asmuo turi teisę informaciją pateikti anonimiškai, t. y. nenurodydamas savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų.

Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Atnaujinta: 2018 06 19