Savaitinis veiklos aptarimas su skyrių vedėjais/patarėjais

Reginio pradžia

2017 11 06 09:00

Renginio pabaiga

2017 11 06 11:00