Savaitinis veiklos aptarimas su skyrių vedėjais/patarėjais

Reginio pradžia

2018 10 01 09:00

Renginio pabaiga

2018 10 01 11:00