Savaitinis veiklos aptarimas su skyrių vedėjais/patarėjais

Reginio pradžia

2018 03 05 09:00

Renginio pabaiga

2018 03 05 11:00