Gairės ir informaciniai leidiniai

Konkurencijos politikos tikslas – sudaryti ir užtikrinti konkurencingos rinkos veikimo sąlygas, naudingas tiek vartotojams, tiek ūkio subjektams. Šiuo tikslu Konkurencijos taryba siekia informuoti, šviesti vartotojus ir įmones, ugdyti jų sąmoningumą konkurencijos srityje, teikdama rinkos dalyviams informacinio pobūdžio gaires.

Žemiau pateikiamose gairėse nurodoma tik pagrindinė informacija bei gerosios praktikos pavyzdžiai, padėsiantys nepažeisti Konkurencijos įstatymo normų ar atpažinti galimą Konkurencijos įstatymo pažeidimą.

Atnaujinta: 2018 11 12