Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Europos Komisijos sprendimai

2017 m.

 • SA.45764 (2016/N) –  Valstybės pagalba jūrų transportui. Tonažo mokesčio schemos pratęsimas ir pakeitimas

2016 m.

 • SA.46285 (2016/N) - Pagalbos schemos strateginių informacinių ir ryšių technologijų (IRT) projektų plėtrai skatinti pratęsimas
 • SA.41540 (2015/N) -  Pagalba viešosioms įstaigoms – mokslo ir technologijų parkams, kuriuose veiklą vykdys (vykdo) mažos ir vidutinės įmonės
 • SA.41539 (2016/N) - Investicinė pagalba didelio efektyvumo kogeneracijai Vilniaus mieste - UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė (dar nepaskelbtas)
 • SA.40197 (2016/N)  – Investicijos į Vilniaus oro uosto infrastruktūrą
 • SA.44844 (2016/N)  – Dalies draudimo įmonių išlaidų, susidariusių išmokant draudimo išmokas už nuostolius, patirtus dėl sausros, kompensavimas
 • SA.40605 (2015/N) – Veiklos pradžios pagalba skrydžiams naujais maršrutais iš Lietuvos oro uostų vykdyti
 • SA.42225 (2015/N) – Regioninė pagalba strateginių informacinių ir ryšių technologijų (IRT) projektų plėtrai skatinti
 • SA.33313 (2011/NN) – Akcizo mokesčio sumažinimas biokurui
 • SA.43206 (2015/N) – Vilniaus kongresų centro projektas

2015 m.

 • SA.41981 (2015/N) – Į elektros kainas įtraukiamų netiesioginių su išmetamuoju CO2 susijusių išlaidų kompensavimas Lietuvoje
 • SA.40672 (2015/N) – Žalos atlyginimas už vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą (jei buvo taikytos prevencinės apsaugos priemonės) ir strumbrų padarytą žalą
 • SA.40459 (2015/N) – Pagalba grynaveislių ūkinių gyvūnų įsigijimui 

2014 m.

 • SA.38664 (2014/N) – Papildoma notifikacija dėl AB Ūkio Bankas likvidavimo
 • SA.34457 (2014/N) – Nacionalinis nemokamų pereinamojo laikotarpio apyvartinių taršos leidimų išdavimo pagal Direktyvos 2003_87_EB 10 c straipsnio 5 dalį investicijų planas
 • SA. 38488 (2014/N) – Pagalba strateginių informacinių ir ryšių technologijų (IRT) projektų plėtrai skatinti
 • SA.38510 (2014/N) –  2014 – 2020 m. regioninės pagalbos žemėlapis
 • SA. 18832 (2013/C) – Akcizo mokesčio sumažinimas biokurui

2013 m.

 • SA.24527 (N682/2007) - Dalies draudimo įmonių išlaidų, susidariusių išmokant draudimo išmokas už nuostolius, patirtus dėl stichinės sausros, kompensavimas
 • SA.35051 (2012/N) - Pagalbos schemos biokurui N 372/07 pratęsimas
 • SA.36047 (2013/N) - Penktasis Lietuvos bankų rėmimo schemos pratęsimas
 • SA.36132 (2013/N) - Valstybės pagalbos schemos N 183/2009 „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo plėtra“ – Pakeitimas
 • SA.36248 (2013/NN) - Rezoliucija dėl AB Ūkio Bankas likvidavimo
 • SA.36519 (2013/N) - Sanavimo ir restruktūrizavimo schemos mažosioms ir vidutinėms įmonėms Lietuvoje pratęsimas
 • SA.36740 (2013/NN) – Lietuva - Pagalba AB „Klaipėdos nafta“ – SGD terminalas
 • SA. 36771 (2013/N) - Pagalba gamintojų kooperacijai plėtoti
 • SA.37400 (2013/N) - 2007–2013 m. regioninės pagalbos žemėlapio taikymo pratęsimas iki 2014 m. birželio 30 d.
 • SA.37459 (2013/N) - Pagalba garantiniam užmokesčiui kompensuoti
 • SA.37498 (2013/N) - Pagalba perkant linų sektoriaus įrangą
 • SA.37603 (2013/N) - Nuostolių, patirtų dėl gyvūnų užkrečiamų ligų, kompensavimas
 • SA.37850 (2013/N) - Patvirtintos valstybės pagalbos schemos N 197/2008 (Regioninės pagalbos energetikos sektoriui, iš dalies pakeistos dokumentu SA.33094 (2011/N)) taikymo pratęsimas iki 2014 m. birželio 30 d. imtinai
 • SA.36427 (2013/N) - Vilniaus miesto savivaldybė – „Buvusios elektros matavimo technikos gamyklos AB „Skaiteks“ užterštos teritorijos sutvarkymas“ – Projekto SA.34236 (2012/N) sąmatos pataisa
 • SA.34236 (2012/N) - Vilniaus miesto savivaldybė – „Buvusios elektros matavimo technikos gamyklos AB „Skaiteks“ užterštos teritorijos sutvarkymas“

2012 m.

2011 m.

 • SA.33135(2011/N) - SA.33094 (2011/N)- Schemos N197/2008 – Regioninė pagalba energetikos sektoriui pakeitimas
 • SA.33135(2011/N) - Lietuvos bankų rėmimo schemos pratęsimas
 • N 478/2011 - MVĮ restruktūrizavimo planas
 • N 316/2011 - Perėjimas prie skaitmeninio televizijos transliavimo

2010 m.

 • N67/2010 – UAB „Toksika“
 • N 521/2010 - Pagalbos Lietuvos regioninių oro uostų veiklai pradėti schema
 • N 170/2010 - Finansinė parama kino projektams
 • N 200/2010 - Lithuanian bank support scheme
 • N 46/2010 - Amendment to the Temporary Framework measure Limited amounts of compatible aid (N 272-2009)
 • N 686/2010 - Limited amounts of compatible aid under the Temporary Framework for agricultural entities active in the primary production of agricultural products

2009 m.

 • N 659/2009 - Short - term export credit insurance
 • N 523/2009 - Lithuania Amendment to the Temporary Framework measure "Limited amounts of compatibleaid" (N 272/2009)
 • N 507/2009 - Lietuva Schemos „Inoklaster LT ir Inoklaster LT+“ pakeitimas
 • N 272/2009 – Limited amounts of compatible aid in the form of guarantees to credit institutions for loans taken by SMEs and large enterprises during the financial and economic crisis
 • N 183/2009 – Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo plėtra
 • N 636/2008 – Dėl Valstybės Pagalbos Nr. N 636/2008 - Lietuva „Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“

2008 m.

 • N 497/2007 – Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo diegimas Lazdijų ir Alytaus rajonuose
 • N 587/2008 – Pagalba palūkanoms už kreditus (išskyrus žemei pirkti) kompensuoti (Aid for reimbursement of credit interest (except for the purchase of land))
 • N 666/2007 – Pagalba, skirta kompensuoti draudimo įmokas
 • N 682/2007 – Dalies draudimo įmonių išlaidų, susidariusių išmokant draudimo išmokas už nuostolius, patirtus dėl stichinės sausros, kompensavimas
 • N 683/2007 – Nuostolių, patirtų dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų, kompensavimas
 • N 737/2007 – Pagalba garantiniam užmokesčiui kompensuoti
 • N 755/2007 – Pagalba palūkanoms už kreditus (išskyrus žemei pirkti) kompensuoti
 • N 764/2007 – 400 MW galios kombinuoto ciklo dujų turbininio bloko statyba AB „Lietuvos elektrinė“
 • N 197/2008 – Regioninė pagalba energetikos sektoriui

2007 m.

 • N 306-07 - Pagalba biodyzelio gamybos plėtojimui
 • N 363-07 Parama perkant naudotą įrangą linų sektoriuje
 • N 368-07 Pagalba garantiniam užmokesčiui kompensuoti
 • N 370-07 Pagalba kreditų (išskyrus žemei pirkti) palūkanoms kompensuoti
 • N 428-07 Valstybės pagalba gamintojų kooperacijai plėtoti
 • N 90/07 – Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos kredito įstaigų suteikiamoms paskoloms
 • N 842/06 – Parama žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių žuvus ar nukentėjus žemės ūkio augalams dėl stichinių meteorologinių reiškinių 2006 m.
 • N 691/06 – Pagalba, skirta kompensuoti draudimo įmokas
 • N 436/06 – Pagalba biodyzelino gamybos plėtojimui
 • NN 67/05 – Pelno mokesčio tarifo sumažinimas UAB „Bitė GSM“
 • NN 68/05 – Pelno mokesčio tarifo sumažinimas UAB „Omnitel“

2006 m.

 • N371/05 – Pagalba perkant naudotą įrangą linų sektoriuje
 • N114/05 – Parama kreditų palūkanoms kompensuoti
 • N641-06 - 2007–2013 m. regioninės pagalbos žemėlapis
 • N405-06 - Pagalbos Nr. N 586-2005 „Parama veislinių gyvūnų įsigijimui“ pakeitimas
 • N140-06 - Dotacijų teikimas valstybės įmonėms prie pataisos įstaigų
 • N21-06 - Dėl fitosanitarijos priemonių taikymo patirtų nuostolių kompensavimas
 • N586-05 - Parama veislinių gyvūnų įsigijimui
 • N571-05 - Valstybės pagalba nuostoliams dėl nepalankių hidrometeorologinių reiškinių žemės ūkio sektoriuje iš dalies atlyginti
 • N544-05 - Valstybės pagalba kooperacijai plėtoti
 • N464-05 - Restruktūrizavimo pagalba AB Kauno ketaus liejykla
 • N330-05 - Pagalba laivybos bendrovėms - Tonažo mokesčio schema
 • N313-05 - Jūrininkų socialinio draudimo įmokų mažinimas
 • N294-05 - Pagalba biokuro gamybos plėtojimui
 • N112-05 - Parama įsigyjant žemę

2005 m.

 • N337-05 - Ignalinos atominė elektrinė – atleidimas nuo mokesčių mokėjimo
 • N292-05 - Pagalba, skirta kompensuoti draudimo įmokas
 • N44-05 - Akcizo mokesčio sumažinimas biokurui
 • N584-04 - Restruktūrizavimo pagalba AB „Vingriai“
 • N448-04 - Parama ūkininkams kompensuojant jų patirtus nuostolius dėl nepalankių orų sąlygų
 • N425-04 - Kauno laisvoji ekonominė zona
Atnaujinta: 2017 07 12