Tyrimo procedūra

  1. Tyrimo metu Konkurencijos tarybos pareigūnai turi teisę iš ūkio subjektų, fizinių asmenų bei viešojo administravimo subjektų gauti dokumentus, duomenis ir kitą informaciją, reikalingą tyrimui atlikti, taip pat reikalauti, kad asmenys Konkurencijos tarybos pareigūnams pateiktų žodinius ir rašytinius paaiškinimus.
  2. Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų reikalavimai yra privalomi ūkio subjektams ir jų organų nariams bei administracijos darbuotojams.
  3. Konkurencijos taryba ir jos administracijos darbuotojai privalo saugoti ūkio subjektų komercines paslaptis, sužinotas Konkurencijos įstatymo laikymosi kontrolės metu.
Atnaujinta: 2017 12 05