Posėdžiai ir sprendimų skelbimas

Posėdžiai:

2017 m. lapkričio 27 d. 14:00 val. (204 kamb.)

Dėl UAB „IRDAIVA“ ir AB „PST“ veiksmų bendrai dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose pastatų atnaujinimo ir modernizavimo darbams pirkti veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams.

Sprendimų skelbimas:

2017 m. lapkričio 28 d. 11:30 val.

Dėl teiginių apie Paliepgirių kel. 57-B, Palangoje, vykdomą projektą atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams.

Atnaujinta: 2017 11 17