Posėdžiai ir sprendimų skelbimas

Posėdžiai:

2017 m. rugsėjo 21 d. 10 val. (Vitražinė salė)

Dėl ūkio subjektų, užsiimančių proginių drabužių nuoma ir pardavimu, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams.

Sprendimų skelbimas:

Artimiausiu metu Konkurencijos tarybos sprendimų nenumatyta.

Atnaujinta: 2017 09 12