Posėdžiai ir sprendimų skelbimas

Posėdžiai:

Artimiausiu metu posėdžių Konkurencijos taryboje nenumatyta.

Sprendimų skelbimas:

2018 m. spalio 22 d. 11:00 val.

Konkurencijos tarybos 2015 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 2S-10/2015 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės sprendimų organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemą atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“ Panevėžio miesto savivaldybei nustatytų įpareigojimų nevykdymo tyrimas

2018 m. lapkričio  21 d. 11:30 val.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimų, susijusių su eismo reguliavimo priemonių eksploatacijos ir įrengimo paslaugų bei viešųjų erdvių ir kelių priežiūros paslaugų organizavimu, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

Atnaujinta: 2018 10 19