Posėdžiai ir sprendimų skelbimas

​Posėdžiai:

2017 m. rugpjūčio 1 d. 10:00 val., Vitražinė salė

Rašytinė UAB „Nacionalinis žalos ir skolų išieškojimo centras“ ir UAB „Tikroji turto kaina“ reklamos atitikties Reklamos įstatymo reikalavimams nagrinėjimo procedūra. Nagrinėjimo procedūroje dalyvaujantys asmenys nekviečiami ir bylų nagrinėjimo posėdyje nedalyvauja.

Sprendimų skelbimas:

2017 m. rugpjūčio 2 d. 11:30 val.

„Dėl UAB koncerno „Achemos grupė“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies ir 10 straipsnio 1 dalies reikalavimams“.

Atnaujinta: 2017 07 25