Posėdžiai ir sprendimų skelbimas

Posėdžiai:

2017 m. spalio 2 d. 14 val. (Vitražinė salė)

Dėl medicininių prekių gamyba ir platinimu užsiimančių ūkio subjektų veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams.

Sprendimų skelbimas:

Artimiausiu metu Konkurencijos tarybos sprendimų nenumatyta.

Atnaujinta: 2017 09 27