Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Valstybės pagalba, suteikta nuo COVID-19 nukentėjusiam Lietuvos verslui

*2020 m. lapkričio 10 d. Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro duomenys.

Pagalbos teikėjai duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą į registrą pateikia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo priimto sprendimo ją suteikti.

Europos Komisijos suteiktas schemos numeris Schemos pavadinimas Schemos teisinis pagrindas Su Europos Komisija suderintas schemos biudžetas, Eur Pagal suderintą schemą suteikta pagalba Lietuvos įmonėms, Eur*
SA.56927 Portfelinės garantijos paskoloms 2 2020 m. balandžio 15 d. LR ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas Nr. 4- 230 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Portfelinės garantijos paskoloms 2“ schemos patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais. 110 000 000 83 426 759
SA.56980 Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams / Apmokėtinų sąskaitų paskolos (ASAP) LR ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 4-229 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ schemos patvirtinimo“ patvirtinta Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ schema. / LR ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 4-224 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ schema. 250 000 000 211 868 415
SA.57243 Valstybės pagalbos schemos SA.57066 pakeitimas - COVID-19: Tiesioginės subsidijos, skirtos padengti SVV, besiverčiančių krovinių vežimo kelių transportu, paskolų palūkanas 2020 m. gegužės 13 d. LR ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas Nr. 4-306 „Dėl priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“. 5 000 000 586 368,78
SA.57135 Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms 2020 m. gegužės 3 d. LR ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas Nr. 4- 275 „Dėl priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais. 101 500 000 31 309 628
SA 57514 Laikina valstybės pagalba galvijų augintojams ir pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 protrūkio 2020 m. birželio 9 d. LR žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-427 „Laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl Covid-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklės“; 2020 m. birželio 9 d. LR žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-426 „Laikinosios valstybės pagalbos galvijų laikytojams mokėjimo taisyklės“. 49 700 000 41 879 491,4
SA.57529 Individualios garantijos ir palūkanos bei garantinių įmokų kompensacija COVID-19 protrūkio metu įmonėms, veikiančioms žemės ūkio, maisto, miškininkystės, kaimo plėtros ir žuvininkystės sektoriuose Žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 26 d. įsakymas Nr.3D-485; Žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 3D-482; LR Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 912; Žemės ūkio ministro 2020-06-22 įsakymu Nr.3D-469 pakeisti 2019-11-14 įsakymu Nr.3D-624 patvirtinti UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo nuostatai 59 000 000 8 058 481,8
SA.57342 Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojama programa „Kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ 2017 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ 10 000 000 8 603 562
SA.57665 Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams; Garantijos kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimui Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. 4-536 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ schemos patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 4-557 „Dėl kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijų teikimo nuostatų“ 50 000 000 11 754 100
SA.57823 Laikina valstybės pagalba ūkio subjektams, vykdantiems veiklą žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose Žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 3D-540 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos daržovių augintojams teikimo taisyklių patvirtinimo“; Žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 3D-557 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“; Žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 3D-539 49 500 000 41 554 567
SA.57008 Paramos verslui fondas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymas „Dėl priemonės „Pagalbos verslui fondas“ veiklos aprašo patvirtinimo“ 500 000 000 0
SA.58856 Pagalba paukščių laikytojams ir paukštienos perdirbimo įmonėms, patiriantiems ekonominių sunkumų dėl COVID-19 protrūkio Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 3D-718 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos paukštienos perdirbimo įmonėms, susiduriančioms su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklių patvirtinimo“ 12 000 000 2 400 000
Rodyti
įrašų puslapyje
11 11