Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Koncentracija akcinei bendrovei „Invalda INVL“ netiesiogiai per „INVL Life“ UAB įsigyjant Mandatum Life Insurance Company Limited gyvybės draudimo verslą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje ir tokiu būdu įgyjant vienvaldę šio verslo kontrolę 

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2021 09 07
  • Paskelbta: 2021 09 10

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija bus vykdoma akcinei bendrovei „Invalda INVL“ netiesiogiai per „INVL Life“ UAB įsigyjant Mandatum Life Insurance Company Limited gyvybės draudimo verslą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje ir tokiu būdu įgyjant šio verslo vienvaldę kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Akcinė bendrovė „Invalda INVL“ netiesiogiai per „INVL Life“ UAB ketina įsigyti Mandatum Life Insurance Company Limited per savo Lietuvos, Latvijos ir Estijos filialus vykdomą gyvybės draudimo verslą atitinkamai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje ir tokiu būdu įgyti šio verslo vienvaldę kontrolę.

Akcinė bendrovė „Invalda INVL“ vykdo investicinę veiklą. Su akcine bendrove „Invalda INVL“ susijusi „INVL Life“ UAB yra planuojamo sandorio tikslais įsteigta draudimo veiklą vykdysianti bendrovė. Iki šiol „INVL Life“ UAB jokios veiklos nevykdė.

Kiti su akcine bendrove „Invalda INVL“ susiję ūkio subjektai vykdo investicinę veiklą, pensijų ir investicinių fondų, alternatyvių investicijų ir privataus kapitalo, portfelių valdymo veiklą, žemės ūkio paskirties žemės administravimo veiklą, teikia finansų maklerio, su pastatų priežiūra susijusias paslaugas, įskaitant pastatų ūkio valdymą, organizuoja socialinių iniciatyvų skatinimo programas, vykdo IT sistemų kūrimo, vystymo, konsultacijų ir priežiūros veiklą, teikia kibernetinės gynybos, finansų ir buhalterinės apskaitos paslaugas, investuoja į komercinį nekilnojamąjį turtą bei vykdo jo nuomos veiklą, vykdo miško, dirbamos žemės įsigijimo, valdymo ir pardavimo veiklą, taip pat bendrovių valdymo veiklą.

Mandatum Life Insurance Company Limited ketinamas perleisti gyvybės draudimo verslas apima Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos, Latvijos ir Estijos filialų gyvybės draudimo veiklą, atitinkamai, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Ketinamas perleisti draudimo verslas apima draudimo portfelį, kurį sudaro visi Mandatum Life Insurance Company Limited filialų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje sudaryti gyvybės draudimo polisai bei susijęs turtas, taip pat su perleidžiamu draudimo portfeliu susijusios sutartys, įskaitant draudimo sutartis (išskyrus perdraudimo sutartis, išvardytas atskirai draudimo portfelio perkėlimo dieną), gautinos ir mokėtinos su draudimo veikla susijusios sumos, taip pat visa informacija ir medžiaga, reikalinga sklandžiam draudimo portfelio perėmimui ir valdymui, įsipareigojimai ir darbuotojai.

Lietuvoje Mandatum Life Insurance Company Limited veikia per Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialą. Atitinkamai, ketinamas įsigyti Mandatum Life Insurance Company Limited gyvybės draudimo verslas Lietuvoje apima šio filialo vykdomą gyvybės draudimo veiklą Lietuvoje. Įgyvendinus koncentraciją Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas gyvybės draudimo veiklos Lietuvoje nebevykdys.