Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

Koncentracija NDX Group, UAB įsigyjant 100 proc. EECP Retail Properties II, UAB ir EECP Retail Properties III, UAB akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarųjų bendrovių kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, el. paštu taryba@kt.gov.lt

  • Gauta: 2022 11 11
  • Paskelbta: 2022 11 17

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija vykdoma NDX Group, UAB įsigyjant 100 proc. EECP Retail Properties II, UAB ir EECP Retail Properties III, UAB akcijų ir įgyjant pastarųjų bendrovių vienvaldę kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Koncentracija vykdoma NDX Group, UAB, tiesiogiai arba netiesiogiai, per savo kontroliuojamus ūkio subjektus ir (arba) kartu su kitais susijusiais ūkio subjektais, kurie vykdo investicijų į nekilnojamąjį turtą veiklą, pvz. Galio Group, UAB ar kitais jos kontroliuojamais ūkio subjektais įgyjant 100 proc. EECP Retail Properties II, UAB ir EECP Retail Properties III, UAB akcijų ir tokiu būdu įgyjant pastarųjų bendrovių vienvaldę kontrolę.

Kontrolę įgyjantis ūkio subjektas NDX Group, UAB vykdo dukterinių įmonių, asocijuotos įmonės akcijų bei kito finansinio turto valdymą, naujų investicinių projektų paiešką ir įgyvendinimą.

Kiti su kontrolę įgyjančiu ūkio subjektu susiję ūkio subjektai vykdo ūkinę veiklą Lietuvoje tokiose pagrindinėse ūkinės veiklos srityse: didmeninė prekyba, el. mažmeninė prekyba, mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas, vaistinių preparatų, maisto papildų, kosmetikos ir kt. vaistinių prekių mažmeninė ir didmeninė prekyba, mažmeninė ir didmeninė prekyba statybinėmis medžiagomis, remonto ir buities prekėmis, viešojo maitinimo veikla, holdingo veikla, investavimo ir finansavimo veikla, finansinių paslaugų teikimas, konsultavimo, valdymo, tyrimų ir rinkodaros paslaugų teikimas, prekybos veiklos vystymo ir valdymo paslaugos, nekilnojamojo turto valdymas, nekilnojamojo turto plėtra, nekilnojamojo turto projektų vystymas, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, informacinių technologijų vystymo ir priežiūros paslaugos.

Įgyjami ūkio subjektai EECP Retail Properties II, UAB ir EECP Retail Properties III, UAB vykdo nuosavybės teise valdomo komercinio nekilnojamojo turto objektų nuomą. Veikla vykdoma Lietuvoje.

Su EECP Retail Properties II, UAB ir EECP Retail Properties III, UAB susiję ūkio subjektai taip pat vykdo nuosavybės teise valdomo komercinio nekilnojamojo turto objektų nuomą. Veikla vykdoma Lietuvoje.