Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Koncentracija UAB „Snowball.xyz“ netiesiogiai per įsteigtą kontroliuojamą bendrovę įsigyjant 100 proc. uždarosios akcinės bendrovės „Šviesa“, UAB „Edukacinio turinio sprendimai“, UAB „Mokomasis turinys“ ir 70 proc. UAB „Ateities pamoka“ akcijų (kartu su turimomis akcijomis – 100 proc. akcijų) ir įgyjant vienvaldę pastarųjų bendrovių kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, el. paštu taryba@kt.gov.lt

  • Gauta: 2022 03 10
  • Paskelbta: 2022 03 22

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija UAB „Snowball.xyz“ netiesiogiai per įsteigtą kontroliuojamą bendrovę įgyjant 100 proc. uždarosios akcinės bendrovės „Šviesa“, UAB „Edukacinio turinio sprendimai“, UAB „Mokomasis turinys“ ir 70 proc. UAB „Ateities pamoka“ akcijų (kartu su turimomis akcijomis – 100 proc. akcijų) bei įgyjant pastarųjų bendrovių vienvaldę kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Vienvaldė kontrolė bus įgyjama UAB „Snowball.xyz“ netiesiogiai per įsteigtą kontroliuojamą bendrovę įsigyjant 100 proc. uždarosios akcinės bendrovės „Šviesa“, UAB „Edukacinio turinio sprendimai“, UAB „Mokomasis turinys“ ir 70 proc. UAB „Ateities pamoka“ akcijų (kartu su turimomis akcijomis – 100 proc. akcijų) ir tokiu būdu įgyjant vienvaldę pastarųjų bendrovių kontrolę.

Kontrolę įgyjantis ūkio subjektas UAB „Snowball.xyz“ yra kontroliuojančioji bendrovė vykdanti investicinę veiklą priklausanti Žabolis įmonių grupei. Su kontrolę įgyjančiu ūkio subjektu UAB „Snowball.xyz“ susiję ūkio subjektai investuoja į nekilnojamojo turto objektus ir užsiima jų valdymu, investicijų valdymo ir verslo konsultacijų bei priežiūros veikla, teikia finansines konsultacijas, teikia finansų rinkų ir informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo paslaugas, vykdo elektroninę prekybą. Be to, su UAB „Snowball.xyz“ susiję ūkio subjektai užsiima nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimu, holdingo veikla, investavimu į finansų sektoriaus įmones Lietuvoje ir užsienyje, investavimu į elektroninės prekybos, mobilių aplikacijų, naujų finansinių technologijų vystymą, veikla susijusia su elektronine prekyba ir „big data“ technologijomis, mobiliomis aplikacijomis, pagrindinių buveinių veikla, komercinio nekilnojamojo turto nuoma, nekilnojamojo turto vystymu, kompiuterių programavimu, kompiuterių konsultacine veikla (edukacinių priemonių kūrimas), švietimui būdingų paslaugų veikla (TAMO elektroninis dienynas), puslaidininkių elektrooptinių komponentų ir optoelektroninių sistemų, skirtų saugumo ir gynybos pramonei kūrimo, gamybos ir prekybos veikla, integruotų spektroskopinių lazerinių jutiklių kūrimo, gamybos ir prekybos veikla.

Ūkio subjektai uždaroji akcinė bendrovė „Šviesa“, UAB „Edukacinio turinio sprendimai“, UAB „Mokomasis turinys“ ir UAB „Ateities pamoka“, kurių vienvaldė kontrolė įgyjama vykdo su švietimu susijusių prekių ir paslaugų gamybą, kuri apima vadovėlių, žodynų, žinynų ir kt. mokomosios literatūros leidybą, kito edukacinio turinio kūrimą, edukacijos leidinių mokiniams ir mokykloms kūrimą ir pardavimą, skaitmeninių mokomojo turinio paslaugų mokiniams ir mokykloms (EDUKA klasė, EMA, Egzaminatorius.lt) kūrimą, valdymą ir pardavimą.