Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Koncentracija uždarajai akcinei bendrovei „Cgates“ įsigyjant 100 proc. SPLIUS, UAB akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2020 12 11
  • Paskelbta: 2020 12 22

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija įgyvendinama uždarajai akcinei bendrovei Cgates įsigyjant 100 proc. SPLIUS, UAB akcijų ir įgyjant vienvaldę šios bendrovės kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Kontrolę įgyjantis ūkio subjektas UAB "Cgates" teikia interneto prieigos paslaugas, televizijos retransliavimo paslaugas ir telefonijos paslaugas Lietuvoje.

Su koncentracijoje dalyvaujančiu ir kontrolę ketinančiu įgyti ūkio subjektu susiję ūkio subjektai:

AS EuVECA Livonia Partners yra investicinius fondus kontroliuojanti bendrovė, kontroliuojanti, be kita ko, Latvijos Respublikoje registruotą investicinį fondą KS EuVECA Livonia Partners Fund I, investuojantį į įvairiose srityse veikiančias bendroves Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Bendrovių, į kurias yra investavęs minėtas fondas, veikla šiuo metu apima informacinių technologijų integracijos paslaugas, programinės įrangos kūrimą ir pardavimą, prekybą informacinių technologijų produktais, pramoninės šaldymo įrangos gamybą, priežiūrą, pardavimą, perpardavimą mažmeniniams ir didmeniniams klientams, langų ir durų gamybą ir didmeninę prekybą, stiklo apdirbimą ir stiklo paketų gamybą bei didmeninę prekybą.

OÜ Polaris Invest ir su juo susiję ūkio subjektai, išskyrus ūkio subjektą, kuris ketina įgyti kontrolę, Lietuvoje jokios veiklos nevykdo. OÜ Polaris Invest veikla kitose valstybėse apima statybos projektų vystymą, nuosavo nekilnojamojo turto valdymą, verslo ir vadybos konsultacijas, finansinį tarpininkavimą, rizikos kapitalo investicijas, nekilnojamojo turto įsigijimą ir nuosavo ar lizingo būdu įgyto nekilnojamojo turto pardavimą, pirkimą, nuomą bei eksploatavimą, alkoholinių gėrimų importą, didmeninę ir mažmeninę prekybą, didmeninę prekybą vėjo generatoriais, sporto įrenginių eksploatavimą, medžio produkcijos gamybą.

OÜ Com Holding ir su juo susiję ūkio subjektai, išskyrus ūkio subjektą, kuris ketina įgyti kontrolę, jokios veiklos Lietuvoje nevykdo.

AS LHV Group ir su juo susiję ūkio subjektai, išskyrus ūkio subjektą, kuris ketina įgyti kontrolę, Lietuvoje jokios veiklos nevykdo. Kitose valstybėse kitų bendrovių veikla apima investicinių fondų valdymą, portfelio valdymą, investavimo konsultacijas, holdingą, banko indėlius, kreditavimą, mokėjimo paslaugas, kitas kredito įstaigos paslaugas, ne gyvybės draudimo paslaugas.

Ūkio subjektas, kurio kontrolė įgyjama – SPLIUS, UAB – teikia interneto prieigos paslaugas, televizijos retransliavimo paslaugas ir telefonijos paslaugas įvairiuose Lietuvos miestuose ir regionuose.