BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

Koncentracija uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtai investicinei uždarajai akcinei bendrovei „ZeroSum Mixed Fund II“ įsigyjant 100 proc. ŠVITRIGAILOS 11B UAB akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, el. paštu taryba@kt.gov.lt

  • Gauta: 2024 05 09
  • Paskelbta: 2024 05 13

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija bus vykdoma uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtai investicinei uždarajai akcinei bendrovei „ZeroSum Mixed Fund II“ įsigyjant 100 proc. ŠVITRIGAILOS 11B UAB akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Kontrolę įgyjantis ūkio subjektas UTIISI UAB „ZeroSum Mixed Fund II“ tiesiogiai bei per dukterines įmones investuoja į vidutinės ir aukštesnės rizikos nekilnojamojo turto objektus Baltijos šalyse. Su kontrolę įgyjančiu ūkio subjektu susiję ūkio subjektai Lietuvoje vykdo įvairaus pobūdžio investicines veiklas, įskaitant investavimą į kitų ūkio subjektų vertybinius popierius. Susiję ūkio subjektai taip pat vykdo saugiųjų dokumentų blankų gamybą, teikia individualiai pritaikytų ir kompleksinių saugios ir komercinės spaudos sprendimų bei susijusias paslaugas, finansines paslaugas, tarpininkavimo skolinantis paslaugas, paskolų administravimo paslaugas, užsiima sutelktinio finansavimo platformos valdymu, teikia paslaugas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, norinčioms pasiskolinti ir asmenims bei bendrovėms, norintiems investuoti į paskolas, vykdo elektroninių pinigų įstaigos veiklą, įrangos nuomos veiklą, tarpusavio skolinimo ir sutelktinio finansavimo platformos valdymo veiklą, užsiima reklamos paslaugų veikla, nekilnojamojo turto pirkimu, pardavimu ir nuoma, tarpininkauja vertybinių popierių viešojoje apyvartoje klientų vardu ir jų lėšomis vykdant sandorius su vertybiniais popieriais, užsiima klientų vertybinių portfelių valdymu ir konsultavimu investavimo į vertybinius popierius klausimais, teikia kitų finansinių priemonių apskaitos paslaugas, užsiima informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymu, taip pat fondų ir panašių finansinių institucijų veikla, teikia buhalterines bei konsultacines paslaugas, teikia dokumentų spausdinimo ir su spausdinimu susijusias paslaugas, vykdo kontroliuojančiųjų bendrovių veiklą, užsiima laidojimo ir su tuo susijusia veikla, teikia kremavimo paslaugas, teisines paslaugas, konsultuoja verslo ir valdymo klausimais, taip pat užsiima kita finansine veikla, užsiima labdaros ir paramos veikla, fondų valdymo veikla.

Ūkio subjektas ŠVITRIGAILOS 11B UAB, kurio vienvaldė kontrolė įgyjama,  nuomoja biuro, automobilių parkavimo ir kavinės paskirties patalpas Vilniaus mieste.