Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Asmenų aptarnavimas ir konsultavimas ekstremalios situacijos ir (ar) karantino metu

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 770 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo aktuali redakcija), Konkurencijos taryba dirba nuotoliniu būdu.  

Paklausimus ar skundus dėl galimų Konkurencijos įstatymo, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimų, pranešimus dėl įmonių koncentracijų, dokumentus ar kitą informaciją prašome teikti:

*Nesant galimybės dokumentų pateikti elektroninėmis priemonėmis, dokumentai priimami pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 9 val. iki 12 val.

Taip pat informuojame, kad Konkurencijos taryboje, siekiant tinkamai valdyti su COVID-19 pandemija susijusias rizikas:

 • nuo rugsėjo 13 d. asmenys aptarnaujami tik su galimybių pasu ar jam prilygstančiu dokumentu;
 • neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
 • aptarnaujami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.) dėvintys lankytojai;

Primename Konkurencijos tarybos lankytojams apie būtinybę laikytis asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.).

Suinteresuoti asmenys konsultuojami:

 • bendraisiais klausimais – tel. (8 5) 212 7608 arba svetainėje kt.gov.lt nurodytais el. paštais;

 • verslo bendradarbiavimo iniciatyvų per karantiną klausimais – el. paštu Covid.Konkurencija@kt.gov.lttaryba@kt.gov.lt, tel. +370 605 03517;

 • piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi klausimais – tel. (8 5) 262 2617;

 • koncentracijų priežiūros klausimais – tel. (8 5) 261 3720;

 • valstybės pagalbos taisyklių taikymo paramos priemonėms, skirtoms kovoti su COVID-19 protrūkiu ar jo pasekmėmis, klausimais – el. paštu Covid.ValstybesPagalba@kt.gov.lt;

 • viešojo administravimo subjektų veiklos klausimais – tel. +370 607 85921;

 • dėl didžiųjų prekybos tinklų galimų nesąžiningų veiksmų tiekėjų atžvilgiu – el. paštu mazmenine.prekyba@kt.gov.lt, tel. +370 676 13374;

 • viešųjų ryšių klausimais – el. paštu contacts@kt.gov.lt; tel. (8 5) 262 5953.

Susitikimai vyksta nuotoliniu būdu; išskirtiniais atvejais jie gali vykti Konkurencijos tarybos patalpose iš anksto suderinus su institucijos darbuotojais.

Konkurencijos taryboje, siekiant tinkamai valdyti su COVID-19 pandemija susijusias rizikas:

 • neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

 • aptarnaujami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) dėvintys lankytojai;

 • kaukės privalomos visiems vyresniems nei 6 metų amžiaus lankytojams. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali arba jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei;

 • lankytojams būtina laikytis asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.).

Asmens duomenų tvarkymas COVID-19 (koronaviruso) infekcijos plitimo kontrolės tikslu

Informuojame, kad Konkurencijos taryba, siekdama užtikrinti klientų ir darbuotojų sveikatos apsaugą, vykdyti teisės aktų reikalavimus ir nustatyti asmens priklausymą bent vienam iš 2021 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sprendime Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“ (toliau – Sprendimas) nustatytų kriterijų, sudaryti galimybę šiems asmenims teisės aktų nurodytais atvejais naudotis teise neribojamomis arba ribojamomis iš dalies darbo, ūkinės veiklos ar kitos veiklos sąlygomis ir įgyvendinant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones, tvarkys asmens atitiktį šio Sprendimo 1 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytiems kriterijams patvirtinančius dokumentus (gali būti prašoma kartu pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą):

a) vakcinacijos įrašą, teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo arba kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo) rezultatų (duomenų) protokolą (persirgusiems asmenims) arba neigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo) rezultatų (duomenų) protokolą, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu;

b) asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba vakcinacijos įrašą, arba neigiamą laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo) atsakymą, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu;

c) skaitmeninį pažymėjimą (Galimybių pasą), patvirtinantį skiepijimo, persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar neigiamo tyrimų rezultato faktą, skirtą naudojimui šalies viduje su sugeneruotu QR kodu, kurį asmuo gali pateikti atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu;

d) Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą, patvirtinantį skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą, arba kitą ne Europos Sąjungos šalies skaitmeninį pažymėjimą, patvirtinantį skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą.

Kitais tikslais Jūsų pateikti asmens duomenys netvarkomi. Konkurencijos taryba Jūsų asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Reglamento 6 str. 1 d. c p. (2020 m. vasario 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, 2021 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sprendimas Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“) ir 9 str. 2 d. g p.

Asmenų atitikties nurodytiems kriterijams nustatymui aukščiau nurodyti dokumentai ir juose esantys asmens duomenys tik peržiūrimi ir toliau netvarkomi.

Atnaujinta: 2021 10 11