Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


Paklausimų ar skundų teikimas

Paklausimus ar skundus dėl galimų Konkurencijos įstatymo, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimų, pranešimus dėl įmonių koncentracijų, dokumentus ar kitą informaciją prašome teikti:

*Nesant galimybės dokumentų pateikti elektroninėmis priemonėmis, dokumentai priimami adresu Jogailos g. 14, Vilnius, pirmadieniaisketvirtadieniais 8:0017:00 val. penktadieniais 8:0015:45 val.

Už asmenų aptarnavimą ir informacijos teikimą Konkurencijos taryboje atsakinga vyr. specialistė Giedrė Straižienė, o jos nesant – vyr. specialistė Justina Janulevičiūtė (tel. +370 5 212 7608, el. paštas taryba@kt.gov.lt). Valstybinės kalbos nemokantys asmenys aptarnaujami anglų / rusų kalbomis.

Konkurencijos taryboje asmenys aptarnaujami vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“.

Konkurencijos tarybos ir jos įgaliotų pareigūnų sprendimai ir veiksmai gali būti skundžiami 1999 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099  32-33 straipsniuose ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

Atnaujinta: 2022 04 29