Pareigybės aprašymas

FUNKCIJOS

 

1. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

2. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

3. Teisės aktų nustatyta tvarka valdo įstaigos administracijos išteklius.

4. Pagal Konkurencijos tarybos darbo reglamente ir kituose teisės aktuose nustatytus įgaliojimus vadovauja įstaigos administracijai.

5. Valdo Konkurencijos tarybos administracijos vidaus administravimo funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

6. Organizuoja ir koordinuoja strateginių veiklos planų rengimą ir jų vykdymą.

7. Pagal kompetenciją inicijuoja ir koordinuoja  investicinių bei organizacinio vystymo projektų rengimą ir jų vykdymą.

8. Pagal kompetenciją nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktus Konkurencijos tarybai klausimus, susijusius su strateginiais Konkurencijos tarybos tikslais, rengia dėl jų atitinkamas išvadas.

9. Pagal kompetenciją analizuoja ir koordinuoja iniciatyvų, susijusių su Konkurencijos tarybos veiklos efektyvinimu, įgyvendinimą.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – vadyba;

1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;

1.4. studijų kryptis – ekonomika;

1.5. studijų kryptis – teisė;

1.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

arba:

1.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.8. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

1.9. darbo patirtis – strateginio planavimo patirtis;

1.10. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

3.2. išmanyti kibernetinio saugumo pagrindus.