Pareigybės aprašymas

 

FUNKCIJOS

 

 1. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 4. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 6. Apdoroja su Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registru susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 7. Tobulina, testuoja ir nustato sutrikimus Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre arba prireikus koordinuoja registro kūrimo, tobulinimo, testavimo ir diegimo veiklą.
 8. Rengia ir teikia pasiūlymus su Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registru susijusiais klausimais.
 9. Dalyvauja ES institucijų veikloje koordinuojant valstybės pagalbos klausimus.
 10. Koordinuoja valstybės pagalbos, kuriai taikomos ES valstybės pagalbos taisyklės, klausimus.
 11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 12.  

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

1.2. studijų kryptis – teisė (arba);

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

 

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

1.5. darbo patirtis – analitinio darbo patirtis;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai. 

 

 

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.