Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Valstybės pagalbos archyvas

2016-05-20 Naujose Europos komisijos gairėse– daugiau aiškumo apie valstybės pagalbos sąvoką

2015-11-17 Keičiasi valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklės

2015-09-17 Konkurencijos taryba surengė mokymus Tauragės miesto savivaldybei

2015-07-28 Konkurencijos taryba pateikė nuomonę dėl valstybės paramos AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“

2015-06-18 Nauji suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatai

2015-03-23 Konkurencijos taryba: VIAP finansavimo schemą būtina suderinti su Europos komisija

2014-12-01 Šiauliečiams apie konkurenciją – išsamiai ir aiškiai

2014-11-10 Klaipėdiečiams apie konkurencijos teisę – iš pirmų lūpų

2014-10-07 Nauji KT klausimynai: apie valstybės pagalbą dar paprasčiau

2014-07-25 Lietuvos elektros energijos gamintojams – nemokami taršos leidimai

2014-07-03 Konkurencijos taryba atkreipima dėmesį į „vienos įmonės“ naujovę tiekiant de minimis pagalbą

2014-07-01 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 702/2014 kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius

2014-07-01 Europos Sąjungos valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams ir kaimo vietovėse gairės 2014–2020 m.

2014-07-01 Valstybės pagalbos oro uostams ir oro transporto bendrovėms gairės

2014-07-01 Komisijos komunikatas – Valstybės pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio ryšio tinklų sparčiam diegimui Bendrijos gairės

2014-07-01 Komisijos komunikatas dėl valstybės pagalbos rizikos finansų investicijoms skatinti gairių (2014/C 19/04)

2014-07-01 Europos Komisijos sprendimas dėl 2014-2020 m. Lietuvos regioninės pagalbos žemėlapio

2014-07-01 2014 - 2020 m. regioninės valstybės pagalbos gairės

2014-07-01 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014 kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius

2014-07-01 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje

2014-07-01 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas Nr. 1408(2013) dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje

2014-02-13 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dės sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai

Atnaujinta: 2020 05 04