Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registras

Kaip teikti į Registrą informaciją apie valstybės pagalbą, suteiktą pagal COVID komunikatą?

Konkurencijos taryba parengė instrukciją, kaip tikrinti duomenis apie pagal COVID komunikatą planuojamos suteikti valstybės pagalbos teisėtumą, rezervuoti tokią pagalbą ir pateikti duomenis į Registrą šią pagalbą skyrus.  

Jeigu Jums kiltų klausimų, prašome rašyti el. paštu registras@kt.gov.lt arba skambinti telefonu +370 659 68276.

Kaip tapti Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro vartotoju?

Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą administruoja Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, todėl tik ši institucija gali pagalbos teikėjams suteikti prieigą prie registro.

Prieš suteikiant prieigą prie registro, tarp šalių (naujo pagalbos teikėjo ir Konkurencijos tarybos) turi būti pasirašyta Duomenų teikimo sutartis. Sutarties 2 priede pagalbos teikėjas nurodo savo darbuotojus, kurie bus paskirti Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro vartotojais.

Pasirašytos ir antspaudu patvirtintos Duomenų teikimo sutarties 2 egzemplioriai siunčiami Konkurencijos tarybai adresu Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius.

Konkurencijos tarybos pirmininkui pasirašius Duomenų teikimo sutartį, vienas sutarties egzempliorius išsiunčiamas pagalbos teikėjui, o sutarties priede nurodytiems asmenims suteikiami prisijungimo parametrai prie Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro.

Kaip pakeisti Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro vartotojus?

Prieigą prie Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro turintis pagalbos teikėjas registro vartotojus gali keisti tarp šalių (esamo pagalbos teikėjo ir Konkurencijos tarybos) pasirašant Susitarimą ir užpildant naują Sutarties priedą.

Sutarties priede pagalbos teikėjas nurodo naujus darbuotojus, kurie bus paskirti Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro vartotojais.

Pasirašyto ir antspaudu patvirtinto Susitarimo bei Sutarties priedo 2 egzemplioriai siunčiami Konkurencijos tarybai adresu Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius.

Konkurencijos tarybos pirmininkui pasirašius Susitarimą, vienas egzempliorius išsiunčiamas pagalbos teikėjui, o sutarties priede nurodytiems asmenims suteikiami prisijungimo parametrai prie Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro.

Kaip gauti pažymą apie ūkio subjektui suteiktą de minimis pagalbą?

Prašymas pateikti pažymą dėl įmonei suteiktos de minimis pagalbos rašomas laisva forma ant įmonės firminio blanko, nurodant įmonės (ar kelių ūkio subjektų, jeigu įmonė susijusi su keliais ūkio subjektais De minimis reglamentų prasme) rekvizitus bei elektroninį paštą, kuriuo norima gauti šią pažymą. Įmonės vadovo pasirašytas ir antspauduotas prašymas nuskenuojamas ir siunčiamas elektroniniu paštu registras@kt.gov.lt arba prašymo originalas siunčiamas paštu adresu Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius.

Kai prašymą teikia fizinis asmuo, vykdantis ūkinę-komercinę veiklą, jis prie prašymo prideda asmens dokumento kopiją, patvirtinančią jo tapatybę. Jeigu fizinis asmuo De minimis reglamentuose nurodytais ryšiais yra susijęs su įmonėmis, jis prašyme nurodo ir tokių įmonių rekvizitus. Pasirašytas prašymas nuskenuojamas ir siunčiamas elektroniniu paštu registras@kt.gov.lt arba pašymo originalas siunčiamas paštu adresu Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius.

Pažyma apie ūkio subjektui suteiktą de minimis pagalbą išduodama per 5 darbo dienas.

Atnaujinta: 2020 12 05