Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


DĖL AB „LIETUVOS TELEKOMAS“ VEIKSMŲ REKLAMUOJANT TARPTAUTINIŲ POKALBIŲ TARIFUS ATITIKIMO REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIUI TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2004 11 18
  • Nutarimo Nr.: 1S-162
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau- Konkurencijos taryba) 2004 m. lapkričio 18 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją dėl AB „Lietuvos telekomas“ veiksmų reklamuojant tarptautinių pokalbių tarifus atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsniui.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Konkurencijos taryba gavo UAB „Tele 2“ (toliau-pareiškėja) 2004-09-02 prašymą Nr.1/23-F10 „Dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimų“. Pareiškėja nurodo, kad AB „Lietuvos telekomas“ televizijos kanalais skleidžia reklaminį vaizdo klipą, kuriame reklamuojami tarptautinių pokalbių tarifai. Pareiškėjos teigimu AB „Lietuvos telekomas“ minėtoje reklamoje nurodo: „ (...) skambučiai į 15 Europos šalių - tik 26 centai už minutę“. Apie tai, kad skambinant nurodytu tarifu yra papildomos sąlygos - nenurodyta. Tuo tarpu oficialiame AB „Lietuvos telekomas“ tinklapyje nurodyta, jog norint pasinaudoti šiuo, vartotojams siūlomu palankiu tarifu, reikia papildomai užsisakyti šio operatoriaus mokėjimo planą „Pasaulis“, kurio mėnesinis mokestis - 9, 99 lt., taip pat reikia sumokėti 25 Lt mėnesinį mokestį už kiekvieną pasirinktą šalių grupę. Atsižvelgiant į nurodytą, pareiškėja mano, jog nurodytą reklamą reikėtų vertinti, kaip AB „Lietuvos telekomas“ skleidžiamą klaidinančią reklamą.
Tyrimo metu nustatyta, kad reklamos „Skambučiai į 15 Europos šalių - tik 26ct/min.“ Davėjas yra AB „Lietuvos telekomas“. Nurodyta reklama transliuota LNK, LTV ir TV3 televizijos kanalais 2004 m. rugpjūčio mėn. 16 - 31 dienomis. Reklamuojant tarptautinių pokalbių tarifus nurodytų televizijų kanalais buvo transliuotas reklaminis vaizdo klipas, kuriame pavaizduoti žmogeliukai ir „bėgančia eilute“ nurodyta: „Užsisakius planą “Pasaulis“, skambučiai į 15 Europos šalių - tik 26 ct/min.“ Įgarsinimas žodžiu buvo: „Skambučiai į 15 Europos šalių - tik 26 centai už minutę. Lietuvos telekomas“. Aukščiau nurodyto turinio reklama bei plano „Pasaulis“ užsakymo bei naudojimo pagrindinės sąlygos nurodytos 2004 m. rugpjūčio 16 - rugsėjo 18 dienomis skelbtoje AB „Lietuvos telekomas“ reklamoje dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Respublika“ bei jų prieduose, laikraščiuose „Kauno diena“, „Klaipėda“, „Ekspress nedelia“ bei „Litovsky kurjer“, lauko reklamoje, reklaminiame leidinyje „Namų linija“ Nr. 9, bei bendrovės tinklalapyje. Skelbiant minimą reklamą ( išskyrus televizijos kanalus) nurodyta: „Daugiau informacijos ir plano užsakymas nemokamu tel. 117, www.telecom.lt“ (psl.).
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
2004 m. rugpjūčio 16 - 31 dienomis televizijos kanalais LNK, LTV, ir TV3 transliuotame AB „Lietuvos telekomas“ reklaminiame vaizdo klipe vartotojams nurodyta, kad skambinti reklamoje nurodytu tarptautinių pokalbių tarifu 26 ct/min. gali tie vartotojai, kurie yra užsisakę planą „Pasaulis“. Ši išankstinė sąlyga vartotojams reklamoje pateikta aiškiai, išsamiai ir suprantamai, reklamoje nurodžius: „ (...) Užsisakius planą „Pasaulis“ (...)“. Vartotojai, kurie nėra užsisakę reklamoje nurodytos paslaugos, t. y. plano „Pasaulis“, negali tikėtis, jog jiems skambinant į 15 Europos šalių, galėtų būti taikomas reklamoje nurodytas 26 ct/min. tarptautinių pokalbių tarifas. AB „Lietuvos telekomas“ nemokama telefono linija 117 vartotojui pareiškus norą užsisakyti planą „Pasaulis“, operatorė suteikia informaciją apie šios paslaugos naudojimosi sąlygas ir kainą.
Atsižvelgiant į išdėstytą, nagrinėjamos reklamos vertinti kaip neatitinkančios Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. 2 p. reikalavimų, nėra pagrindo.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 30 str. 2 d.1p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą dėl AB „Lietuvos telekomas“ veiksmų, reklamuojant tarptautinių pokalbių tarifus, atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsniui, nutraukti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas