BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

Tarptautinis bendradarbiavimas

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (KT) aktyviai bendradarbiauja su Europos Komisija ir valstybių narių konkurencijos institucijomis Europos konkurencijos tinkle (ECN).

KT taip pat aktyviai dalyvauja plėtojant konkurencijos politiką ir tarptautiniuose forumuose bei organizacijose: Europos konkurencijos institucijų forume (ECA), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje, Tarptautinio konkurencijos institucjų tinkle (ICN), Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijoje (UNCTAD).

Nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2024 m. gegužės 31 d. Konkurencijos taryba kartu su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba bei Austrijos konkurencijos institucija įgyvendino Europos Sąjungos Dvynių programos projektą GE 18 ENI EC 02 19 Sakartvele.

Projekte Lietuva ir Austrija padėjo Sakartvelo konkurencijos priežiūros institucijai užtikrinti teisės aktų suderinamumą su ES teisės reikalavimais, stiprinti konkurencijos ir vartotojų apsaugos kultūrą tarp viešojo ir privataus sektoriaus atstovų. Kadangi pagal naująjį Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimo projektą Sakartvelo konkurencijos tarybai ateityje buvo priskirtos vartotojų teisių priežiūros funkcijos, tarptautinė ekspertų komanda padėjo tobulinti darbuotojų gebėjimus tiek konkurencijos, tiek vartotojų apsaugos srityse, kad institucija taptų kompetentinga ir aktyvia kitų Europos organizacijų partnere.

Faktai ir skaičiai:

 • Dalyvės: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Austrijos konkurencijos institucija;
 • Projektą administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra;
 • Naudos gavėja – Sakartvelo konkurencijos taryba;
 • Projekto pabaiga – 2024-05-31;
 • Projekto biudžetas – 1 200 000 Eur.

Spaudos pranešimas apie laimėtą projektą.

Spaudos pranešimas apie baigtą įgyvendinti projektą.

Įgyvendinant projektą tobulinamas įrankis, skirtas padėti nustatyti specifines įmonių nuosavybės struktūros formas, dėl kurių gali kilti didelė konkurenciją ribojančių susitarimų, korupcijos ir pinigų plovimo rizika Europos bendrojoje rinkoje.

Faktai ir skaičiai:

Dalyvės: Turto susigrąžinimo tarnybos, finansinės žvalgybos padaliniai, kovos su korupcija ir konkurencijos priežiūros institucijos, tiriamosios žurnalistikos atstovai iš 7 ES šalių: Italijos, Ispanijos, Prancūzijos, Belgijos, Rumunijos, Lietuvos ir Čekijos. Projekte taip pat dalyvauja ES teisėsaugos agentūros Europolo, Korupcijos prevencijos institucijų tinklo atstovai.

Projektą administruoja: Italijos Šventosios Širdies katalikų universiteto (Università Cattolica del Sacro Cuore) tyrimų centras Transcrime

Projekto pradžia: 2022 m. vasario mėn.

Projekto trukmė: 24 mėn.

Maksimalus projekto biudžetas: 464 456,83 Eur

Daugiau apie projektą https://www.transcrime.it/datacros2/

Konkurencijos taryba nuo 2020 m. gegužės 25 d. iki 2023 m. vasario 24 d. įgyvendino ES Dvynių programos projektą „UA 19 ENI FI 02 19“, skirtą padėti Ukrainos konkurencijos priežiūros institucijai užtikrinti tolesnį vietos konkurencijos įstatymo ir su juo susijusių procedūrų suderinamumą ES teisės reikalavimams. Konkurencijos taryba pirmą kartą buvo pagrindinė už projekto įgyvendinimą atsakinga institucija.

Įgyvendinant projektą Ukrainai perduota geriausia ES konkurencijos teisės praktika ir padėta ją pritaikyti vykdant tyrimus, taip pat įmonių susijungimų priežiūros, konkurencijos kultūros stiprinimo srityse.

Faktai ir skaičiai:

 • Dalyvės: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Vokietijos Ekonomikos ir energetikos ministerija kartu su Federaliniu kartelių biuru (vok. Bundeskartellamt), Rumunijos konkurencijos priežiūros institucija;
 • Projektą administravo Centrinė projektų valdymo agentūra;
 • Naudos gavėja – Ukrainos konkurencijos institucija;
 • Projekto pradžia – 2020-05-25;
 • Projekto pabaiga – 2023-02-24;
 • Projekto biudžetas – 1 200 000 Eur.

Spaudos pranešimas apie laimėtą projektą.

Spaudos pranešimas apie Ukrainos delegacijos vizitą Lietuvoje.

Spaudos pranešimas apie baigtą įgyvendinti projektą.

Galutinė ataskaita (anglų k.) apie projekto rezultatus.

Nuo 2019 m. sausio 15 d. iki 2024 m. vasario 14 d.Lietuvos ir Belgijos konsorciumas įgyvendino ES techninės paramos projektą „EuropeAid/139447/DH/SER/XK” Kosove konkurencijos ir valstybės pagalbos srityje.

Faktai ir skaičiai:

 • Dalyvės: „GOPA PACE” (ankstesnis pavadinimas – „B&S Europe”) (Belgija) ir Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba;
 • Naudos gavėja – Kosovo konkurencijos institucija ir Kosovo valstybės pagalbos priežiūros komisija;
 • Projekto pradžia – 2019-01-15;
 • Projekto pabaiga – 2024-02-14;
 • Projekto biudžetas – 2 998 000 Eur.

Spaudos pranešimas apie baigtą įgyvendinti projektą.

2019 m. vasario 5 d. Lietuvos, Prancūzijos ir Serbijos konsorciumas laimėjo atranką įgyvendinti ES techninės paramos projektą „EuropeAid/139349/IH/SER/RS” valstybės pagalbos srityje Serbijoje. Projektas oficialiai įgyvendintas 2021 m. gruodžio 12 d.

Projekte per 34 mėnesius sukurta nauja Serbijos valstybės pagalbos teisinė sistema, surengti ES valstybės pagalbos taisyklių taikymo mokymai daugiau kaip 1 100 viešojo sektoriaus darbuotojų ir 146 savivaldos padalinių, įvyko 14 praktinių seminarų, kuriuose ES ekspertai perdavė turimas žinias valstybės pagalbos srityje. Įgyvendinant projektą, kompetentingoms institucijoms ir Serbijos valstybės pagalbos priežiūros komisijai sukurtas valstybės pagalbos registras, parengti du valstybės pagalbos taisyklių vadovai.

Faktai ir skaičiai:

 • Dalyvės: „Alternative Consulting” (Serbija), „DMI” (Prancūzija) ir Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba;
 • Naudos gavėja – Serbijos valstybės pagalbos priežiūros komisija;
 • Projekto pradžia – 2019-02-13;
 • Projekto pabaiga – 2021-12-12;
 • Projekto biudžetas – 979 810 Eur.

Spaudos pranešimas apie įgyvendintą projektą.

2016 m. Lietuvos, Estijos ir Belgijos konsorciumas laimėjo ES techninės paramos projektą EuropeAid/137882/DH/SER/GE Sakartvelo konkurencijos agentūros gebėjimams stiprinti. Projektas oficialiai įgyvendintas 2020 m. sausio 13 d.

Projekto metu buvo stiprinami su konkurencijos teisės ir politikos įgyvendinimu susiję Sakartvelo konkurencijos agentūros gebėjimai.

Faktai ir skaičiai:

 • Dalyvės: Business and Strategies Europe S.A. (Belgija) ir konsorciumo narės IBF (Belgija), DADA6 (Estija), Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba;
 • Naudos gavėja – Sakartvelo konkurencijos institucija;
 • Projekto pradžia – 2016-12-19;
 • Projekto pabaiga – 2020-01-13;
 • Projekto biudžetas – 2 529 800 Eur;
 • Lietuvai šiame projekte atstovavo: pirmininkas Š. Keserauskas, pirmininko pavaduotojas E. Šatas, pirmininko pavaduotoja J. Šovienė, tarybos narė J. Ivanauskienė, tarybos narė D. Lurje, administracijos direktorė A. Selčinskienė, Viešųjų subjektų priežiūros grupės vadovė J. Paulauskaitė, Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros grupės vadovė J. Brėskytė ir vyresnioji patarėja I. Jakubavičienė, Komunikacijos skyriaus vedėja Lina Navickaitė, Ekonominės analizės grupės vyresnysis patarėjas Š. Pajarskas.

Spaudos pranešimas apie įgyvendintą projektą.

2015 m. Vokietijos ir Lietuvos konsorciumas laimėjo atranką įgyvendinti ES Dvynių programos projektą „UA/49“ Ukrainos konkurencijos institucijos gebėjimams stiprinti. Projektas oficialiai įgyvendintas 2019 m. kovo 29 d.

Konkurencijos taryba projekte dalyvavo kaip jaunesnioji Vokietijos Ekonomikos ir energetikos ministerijos partnerė. Ukrainos konkurencijos institucija susipažino su Vokietijos ir Lietuvos konkurencijos teisės sistemomis.

Faktai ir skaičiai:

 • Dalyvės: Vokietijos Ekonomikos ir energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba;
 • Naudos gavėja – Ukrainos konkurencijos institucija;
 • Projekto trukmė – 33 mėnesiai;
 • Projekto biudžetas – 1,8 mln. Eur;
 • Lietuvai šiame projekte atstovavo: pirmininkas Š. Keserauskas, pirmininko pavaduotojas E. Šatas, pirmininko pavaduotoja J. Šovienė, tarybos narė J. Ivanauskienė, tarybos narė D. Lurje, Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros grupės vadovė J. Brėskytė, Viešųjų subjektų priežiūros grupės vadovė J. Paulauskaitė, Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės vadovė I. Urmonaitė, Ekonominės analizės grupės vadovas J. Bučys, Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros Grupės vyresnioji patarėja I. Jakubavičienė, Ekonominės analizės grupės vyresnysis patarėjas Š. Pajarskas ir patarėja J. Ratkevičiūtė, vyriausioji patarėja E. Uogintaitė, administracijos direktorė A. Selčinskienė.

Spaudos pranešimas apie įgyvendintą projektą.

2014 m. birželio 4 d. Vokietijos ir Lietuvos konsorciumas laimėjo atranką įgyvendinti ES Dvynių programos projektą „EG/ENP/FI24" Egipto konkurencijos institucijos gebėjimams stiprinti. Projektas prasidėjo 2015 m. sausio 16 d., baigėsi – 2017 m. balandžio 15 d.

Konkurencijos taryba projekte dalyvavo kaip jaunesnioji Vokietijos Ekonomikos ir energetikos ministerijos partnerė. Už konkurencijos reguliavimą atsakinga Egipto institucija susipažino su Vokietijos ir Lietuvos konkurencijos teisės sistemomis. Projektą papildė vertinga Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą patirtis.

Faktai ir skaičiai:

 • Dalyvės: Vokietijos Ekonomikos ir energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba;
 • Naudos gavėja – Egipto konkurencijos institucija;
 • Projekto trukmė – 27 mėnesiai;
 • Projekto biudžetas – 1,1 mln. Eur;
 • Lietuvai šiame projekte atstovavo: Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros skyriaus vedėja J. Brėskytė, Teisės ir konkurencijos politikos skyriaus vedėja G. Jarmalytė, tarybos narė J. Ivanauskienė, pirmininkas Š. Keserauskas, Draudžiamų susitarimų tyrimo skyriaus vedėja, tarybos narė D. Lurje, Viešųjų subjektų priežiūros skyriaus vedėja J. Paulauskaitė, Draudžiamų susitarimų tyrimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Pažėraitė, pirmininko pavaduotojas E. Šatas, pirmininko pavaduotoja J. Šovienė, administracijos direktorė A. Selčinskienė.

2013 m. kovo 28 d. baigėsi daugiau nei dvejus metus trukęs Dvynių programos projekto „AM/09/ENP-PCA/TP/05" „Konkurencijos ir valstybės pagalbos teisės įgyvendinimo stiprinimas Armėnijoje“ įgyvendinimas.

Vykdant projekte numatytus tikslus, Konkurencijos tarybos ekspertai kartu su projekto vyresniuoju partneriu, Vokietijos Ekonomikos ir technologijų ministerija, konsultavo Armėnijos konkurencijos institucijos darbuotojus konkurencijos ir valstybės pagalbos priežiūros įgyvendinimo klausimais, padėjo parengti Konkurencijos įstatymo pakeitimo projektą ir Valstybės pagalbos įstatymą bei juos įgyvendinančius teisės aktus, rengė seminarus Armėnijos konkurencijos ir kitų valstybės institucijų darbuotojams, teisėjams bei žiniasklaidai.

Faktai ir skaičiai:

 • Projekto partneriai – Vokietijos Ekonomikos ir technologijų ministerija, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba;
 • Naudos gavėja – Armėnijos Respublikos konkurencijos institucija;
 • Projekto trukmė – 26 mėnesiai;
 • Projekto biudžetas – 1,1 mln. Eur;
 • Surengti 35 seminarai ir apskritojo stalo diskusijos, kuriose dalyvavo 345 Armėnijos valstybės institucijų, teismų ir žiniasklaidos atstovai;
 • Savo žiniomis ir patirtimi su Armėnijos kolegomis dalinosi 10 Lietuvos konkurencijos ir valstybės pagalbos teisės ekspertų;
 • Lietuvai šiame projekte atstovavo: pirmininko pavaduotoja J. Šovienė (projekto vadovė), patarėjas ekonominės analizės klausimais Š. Pajarskas (nuolatinis Dvynių programos patarėjas Armėnijoje), pirmininkas Š. Keserauskas, pirmininko pavaduotojas E. Šatas, tarybos narė J. Ivanauskienė, buvęs tarybos narys S. Cemnolonskis bei kiti KT ekspertai.
 • 2023 m. Konkurencijos taryba ir 10 kitų ES šalių bei Ukrainos ir Moldovos konkurencijos institucijos pasirašė Regioninio bendradarbiavimo memorandumą, kurio tikslas – skatinti ir stiprinti Centrinės ir Rytų Europos šalių bendradarbiavimą konkurencijos politikos srityje.
 • 2022 m. Konkurencijos taryba ir Šiaurės Makedonijos institucija pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslas – plėtoti bendradarbiavimą konkurencijos politikos ir konkurencijos teisės įgyvendinimo srityje bei stiprinti dvišalius santykius. 
 • 2015 m. Konkurencijos taryba ir Sakartvelo konkurencijos institucija pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslas – stiprinti bendradarbiavimą konkurencijos politikos ir teisės srityje imantis bendrų iniciatyvų ir tarpusavyje keičiantis turima informacija bei patirtimi.
 • 2010 m. Konkurencijos taryba ir Kazachstano Respublikos antimonopolinė agentūra pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslas – plėtoti ir stiprinti bendradarbiavimą konkurencijos politikos ir teisės srityje.
 • 1997 m. Konkurencijos taryba ir Ukrainos konkurencijos institucija pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslas – stiprinti bendradarbiavimą konkurencijos politikos srityje keičiantis patirtimi konkurencijos įstatymo pažeidimų, teisės aktų ir kitais klausimais.

Siekdama didinti veiklos kokybę, Konkurencijos taryba yra sudariusi patarėjų komitetą. Teisė sudaryti patarėjų komitetą numatyta Konkurencijos įstatyme.

Patarėjų komiteto nariai neatlygintinai teikia patariamojo pobūdžio konsultacijas ir pasiūlymus Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtais klausimais, konsultuoja institucijos darbuotojus atliekant konkurencijos teisės pažeidimų tyrimus. Ekonominiai ir teisiniai ekspertų patarimai bei įžvalgos vertingi nagrinėjant sudėtingas bylas ar sprendžiant kitus klausimus.

2020 m. rugsėjo mėn. patarėjų komandą papildė Honkongo mokslo ir technologijų universiteto (angl. Hong Kong University of Science and Technology) docentas Alminas Žaldokas. Konkurencijos tarybos patarėjų komitetui taip pat priklauso: ekonomistė ir verslo strategijų konsultantė Asta Sendonaris, šiuo metu dirbanti Baltijos–Amerikos laisvės fonde (angl. Baltic–American Freedom Foundation), Londono Karalienės Marijos universiteto (angl. Queen Mary University of London) konkurencijos teisės ir ekonomikos profesorius Ioannis Kokkoris, pasaulinės konsultacijų bendrovės Charles River Associates” viceprezidentas Matthew Bennettas bei Europos koledžo (angl. College of Europe) Briugėje konkurencijos teisės ir ekonomikos profesorius Philipas Marsdenas.

ECN logo

ECN − Europos Komisijos ir valstybių narių nacionalinių konkurencijos institucijų bendradarbiavimo forumas efektyviam konkurencijos taisyklių taikymui užtikrinti.

ECN pradėjo veikti 2004 m. gegužės 1 d. KT bendradarbiauja ECN tinkle su kitomis nacionalinėmis konkurencijos institucijomis nagrinėdama bylas, kurioms taikomas SESV 101 (draudžiami susitarimai) ir 102 (piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi) straipsniai, dalyvaudama Europos Komisijos įsteigtose darbo grupėse, keisdamasi konkurencijos taisyklių įgyvendinimo patirtimi ir gerąja praktika.

Daugiau apie ECN žr. ec.europa.eu/competition/ecn/index_en.html

EBPO įsteigta 1960 m. gruodžio 14 d., pasirašius Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros konvenciją. EBPO narėmis šiuo metu yra 36 šalys. EBPO taip pat bendradarbiauja daugiau nei su 70 šalių, kurios nėra EBPO narės. Lietuva šios organizacijos nare tapo 2018 m. 

Pagrindiniai EBPO tikslai − stiprinti ekonomikos augimą, skatinti užimtumą, gerinti gyvenimo lygį, palaikyti finansinį stabilumą, padėti plėtoti kitų šalių ekonomiką, prisidėti prie pasaulinės prekybos plėtros.

Siekiant šių tikslų, vienas iš svarbių organizacijos uždavinių yra sąžiningos konkurencijos skatinimas. Šią veiklą koordinuoja Konkurencijos komitetas, įvairios darbo ir ekspertų grupės.

KT nuo 2001 m. dalyvauja EBPO Konkurencijos komiteto bei jo darbo grupių Nr. 2 „Konkurencija ir reguliavimas“ ir Nr. 3 „Bendradarbiavimas ir įgyvendinimas“ veikloje. KT nuolat teikia apžvalgas, pranešimus ir kitą informaciją apie konkurencijos priežiūrą Lietuvoje.

Daugiau apie EBPO veiklą konkurencijos srityje žr. www.oecd.org/competition.

ICN − tarptautinis konkurencijos tinklas buvo įkurtas Niujorke 2001 m. spalio 25 d. tarptautiniams konkurencijos įgyvendinimo ir konkurencijos politikos klausimams spręsti. ICN veikloje dalyvauja 92 konkurencijos institucijos iš įvairių šalių. Konkurencijos taryba šio tinklo veikloje dalyvauja nuo 2002 m.

Daugiau apie ICN žr. www.internationalcompetitionnetwork.org

Konkurencijos taryba kviečia asmenis, norinčius tapti Lietuvos deleguotais nevyriausybiniais patarėjais ICN, teikti paraiškas. Žr. Paaiškinimai dėl Konkurencijos tarybos nevyriausybinio patarėjo skyrimo

Pagal Konkurencijos tarybos siūlymą ICN yra patvirtinusi du Lietuvos deleguotus nevyriausybinius patarėjus: Diną Lurje ir Šarūną Keserauską.

Antrąjį 2013 m. pusmetį Dina Lurje, buvusi Draudžiamų susitarimų skyriaus vedėja, dabartinė KT narė, pirmininkavo ES Tarybos Konkurencijos darbo grupei, kurioje buvo derinamas direktyvos, reguliuojančios žalos atlyginimą dėl valstybių narių ir Europos Sąjungos konkurencijos teisės aktų nuostatų pažeidimo, tekstas. Darbo grupės veikloje dalyvavo KT ir LR ūkio ministerijos atstovai bei jų kolegos iš ES šalių.

ES Tarybos Konkurencijos darbo grupei pavyko suderinti direktyvos tekstą, kuriam gruodžio 2 d. pritarė ir ES konkurencingumo taryba, sudaryta iš ES valstybių narių ūkio ministrų.

2013 m. spalio 3 d. Vilniuje vykusioje Europos konkurencijos dienoje dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentė, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Joaquinas Almunia, ES šalių konkurencijos institucijų, „Microsoft“ ir kitų bendrovių, akademinio pasaulio atstovai bei konkurencijos teisės praktikai. Renginio metu dalyviai aptarė nacionalinių konkurencijos institucijų nepriklausomumo, žalos, patirtos dėl konkurencijos teisės pažeidimų, atlyginimo nukentėjusioms šalims ir didelių kainų tam tikrose rinkose klausimus. Konferencijoje skaityti pranešimai skelbiami čia.

Atnaujinta: 2022 03 08