Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


Asmenų aptarnavimas ir konsultavimas

Paklausimus ar skundus dėl galimų Konkurencijos įstatymo, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimų, pranešimus dėl įmonių koncentracijų, dokumentus ar kitą informaciją prašome teikti:

*Nesant galimybės dokumentų pateikti elektroninėmis priemonėmis, dokumentai priimami adresu Jogailos g. 14, Vilnius, pirmadieniaisketvirtadieniais 8:0017:00 val. penktadieniais 8:0015:45 val.

Už asmenų aptarnavimą ir informacijos teikimą Konkurencijos taryboje atsakinga vyr. specialistė Giedrė Straižienė, o jos nesant – vyr. specialistė Justina Janulevičiūtė (tel. +370 5 212 7608, el. paštas taryba@kt.gov.lt). Valstybinės kalbos nemokantys asmenys aptarnaujami anglų / rusų kalbomis.

Konkurencijos taryboje asmenys aptarnaujami vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“.

Konkurencijos tarybos ir jos įgaliotų pareigūnų sprendimai ir veiksmai gali būti skundžiami 1999 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099  32-33 straipsniuose ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

Konkurencijos tarybos ekspertai teikia bendro pobūdžio konsultacijas dėl institucijos vykdomų procedūrų ir jos kompetencijai priskirtų teisės aktų taikymo. Dėl konkrečių ūkio ar viešojo administravimo subjekto veiksmų atitikties teisės aktų reikalavimams Konkurencijos taryba sprendžia tik atlikusi tyrimą ir įvertinusi aplinkybių visumą, kai yra įstatymo numatytas pagrindas tokiam tyrimui atlikti.

Suinteresuoti asmenys konsultuojami:

  • bendraisiais klausimais – tel. +370 600 72850, (8 5) 212 7608 arba svetainėje kt.gov.lt nurodytais el. paštais;

  • piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi klausimais – tel. (8 5) 262 2617;

  • koncentracijų priežiūros klausimais – tel. (8 5) 261 3720;

  • valstybės pagalbos taisyklių taikymo paramos priemonėms, skirtoms kovoti su COVID-19 protrūkiu ar jo pasekmėmis, klausimais – el. paštu Covid.ValstybesPagalba@kt.gov.lt;

  • viešojo administravimo subjektų veiklos klausimais – tel. +370 5 262 6658;

  • dėl didžiųjų prekybos tinklų galimų nesąžiningų veiksmų tiekėjų atžvilgiu – el. paštu mazmenine.prekyba@kt.gov.lt, tel. +370 676 13374;

  • viešųjų ryšių klausimais – el. paštu contacts@kt.gov.lt; tel. +370 659 68 278; +370 600 73 115;

  • dėl tiekėjų šalinimo iš viešųjų pirkimų perkančiąsias organizacijas kviečiame konsultuotis tel. +370 601 62375 ir +370 5 260 8879.

Susitikimai vyksta nuotoliniu būdu; išskirtiniais atvejais jie gali vykti Konkurencijos tarybos patalpose iš anksto suderinus su institucijos darbuotojais.

Atnaujinta: 2021 12 29