BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

Asmenų aptarnavimas ir konsultavimas

Asmenų aptarnavimo funkcijas Konkurencijos taryboje pavesta atlikti vyriausiajai specialistei Giedrei Straižienei, o jos nesant – ją pavaduojančiam asmeniui.

Asmenų aptarnavimo funkcijas atliekančio asmens darbo laikas ir kontaktinė informacija:

  • Pirmadieniais – ketvirtadieniais Konkurencijos tarybos darbo valandomis nuo 08.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 08.00 iki 15.45 val. Prieššventinių dienų išvakarėse darbo laikas trumpinamas viena valanda.
  • Papildomas laikas po Konkurencijos tarybos darbo valandų: antradieniais – nuo 17.00 iki 18.00 val. – gali būti priimami iš anksto užsiregistravusių (el. paštu taryba@kt.gov.lt iki pirmadienio 16.30 val.) asmenų prašymai ar skundai.
  • Adresas – Jogailos g. 14, 01116 Vilnius; tel. +370 5 212 7608; mob. + 370 600 72 850; el. paštas taryba@kt.gov.lt.

Elektroninių ryšių priemonės, kurias naudodami asmenys institucijai gali teikti savo prašymus ar skundus:

Pranešimai ir informacija dėl galimų Konkurencijos įstatymo, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimų gali būti teikiami šios interneto svetainės skyriuje Pranešk mums!, taip pat kitais su Konkurencijos taryba suderintais būdais ir priemonėmis.

Informacija, gauta socialinių tinklų priemonėmis nelaikoma prašymais ir skundais, ir ji Konkurencijos taryboje nenagrinėjama.

Nevalstybine kalba parašyti prašymai ir skundai nenagrinėjami, išskyrus kai vadovaujantis teisės aktais arba su Konkurencijos taryba sudarytomis sutartimis prašymą ar skundą pateikia užsienio valstybės institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija. Kiti nevalstybine kalba parašyti prašymai ir skundai nagrinėjami bendra tvarka tik tada, jeigu visą prašymo ar skundo tekstą ir prie jo pridėtų dokumentų tekstą į lietuvių kalbą išsiverčia ir jų vertimo kopijas pateikia prašymą ar skundą Konkurencijos tarybai teikiantis asmuo, išskyrus atvejus, kai Administracijos direktorius nusprendžia kitaip.

Asmenų aptarnavimo Konkurencijos taryboje tvarkos aprašas, patirtintas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininko 2023 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 2V-31 „Dėl asmenų aptarnavimo Konkurencijos taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Konkurencijos tarybos ekspertai teikia bendro pobūdžio konsultacijas dėl institucijos vykdomų procedūrų ir jos kompetencijai priskirtų teisės aktų taikymo. Dėl konkrečių ūkio ar viešojo administravimo subjekto veiksmų atitikties teisės aktų reikalavimams Konkurencijos taryba sprendžia tik atlikusi tyrimą ir įvertinusi aplinkybių visumą, kai yra įstatymo numatytas pagrindas tokiam tyrimui atlikti.

Suinteresuoti asmenys konsultuojami:

  • bendraisiais klausimais – tel. +370 600 72 850, +370 5 212 7608 arba svetainėje kt.gov.lt nurodytais el. paštais;

  • piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi klausimais – tel. +370 5 262 2617;

  • koncentracijų priežiūros klausimais – tel. +370 5 261 3720;

  • dėl didžiųjų prekybos tinklų galimų nesąžiningų veiksmų tiekėjų atžvilgiu – el. paštu mazmenine.prekyba@kt.gov.lt, tel. +370 676 13 374;

  • viešųjų ryšių klausimais – el. paštu contacts@kt.gov.lt; tel. +370 659 68 278; +370 600 73 115;

  • dėl tiekėjų šalinimo iš viešųjų pirkimų perkančiąsias organizacijas kviečiame konsultuotis tel. +370 601 62375 ir +370 5 260 8879.

Susitikimai vyksta nuotoliniu būdu; išskirtiniais atvejais jie gali vykti Konkurencijos tarybos patalpose iš anksto suderinus su institucijos darbuotojais.

Atkreipiame dėmesį, kad Konkurencijos tarybos interneto svetainės skyriuose "Veiklos sritys" ir "DUK" (Dažniausiai užduodami klausimai) yra pateikti atsakymai į aktualiausius bendro pobūdžio paklausimus.

Atnaujinta: 2021 12 29