Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis:

Pareigybės pavadinimas

2017 m. (Eur)

Pareigybių skaičius

2018 m.

I ketv.

2018 m.

II ketv.

2018 m.

III ketv.

2018 m.

IV ketv.

Pareigybių skaičius

Konkurencijos tarybos pirmininkas

3007,9

1

2843,40

2843,40

    1

Tarybos narys, pirmininko pavaduotojas

2746,35

2

2596,15

2596,15     2

Konkurencijos tarybos nariai

2707,1

2

2559,05

2559,05     2

Skyriaus vedėjas

1903,48

7

2027,20

2030,49

    7

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1614,77

5

1637,33

1649,43

    4
Vyriausiasis patarėjas 1827,91 1

1855,93

1782,16     2

Patarėjas

1545,29

9

1533,08

1558,84

    16

Vyriausiasis specialistas

1189,45

25

1263,02

1292,46

    20

Vyriausiasis specialistas*

1000,44

14

1198,78

1171,15

    10

Vyriausiasis specialistas-sekretorius*

918,27

2

1022,08

1042,12

    1

*darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Paskatinimai ir apdovanojimai

2017 m. I ketvirtį buvo išmokėtos vienkartinės išmokos: vienam valstybės tarnautojui už ypatingos svarbos užduoties atlikimą – 350,- eurų, vienam valstybės tarnautojui gerai įvertinus valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą kalendoriniais metais – 1265,85 eurų, penkiems  valstybės tarnautojams buvo išmokėti vienkartiniai priedai,  labai gerai įvertinus veiklą kalendoriniais metais - 4932,90 eurų.

2017 m. II ketvirtį vienam valstybės tarnautojui už ypatingos svarbos užduoties atlikimą buvo išmokėta vienkartinė išmoka - 913,50 eurų.

2017 m. III ketvirtį trims valstybės tarnautojams už ypatingos svarbos užduoties atlikimą buvo išmokėtos vienkartinės piniginės išmokas - 3066,75 eurų ir dviem darbuotojam, dirbančius pagal darbo sutartį, atlikus vienkartines, ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis, išmokėtos premijos -1716,08 eurų.

2017 m. IV ketvirtį šešiolika valstybės tarnautojams už ypatingos svarbos užduoties atlikimą buvo išmokėtos vienkartinės piniginės išmokas - 14681,25 eurų, keturiasdešimt keturiems valstybės tarnautojams vienkartinės piniginės išmokas švenčių progomis – 40024,35 eurų.

Atnaujinta: 2018 08 02