BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

Asmens duomenų apsauga

Konkurencijos tarybos duomenų apsaugos pareigūno funkcijas atlieka Rusnė Juozapaitienė.

Tel. +370 698 34316

El. p. rusne@duomenuapsauga.eu

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos

Vadovaujantis BDAR 39 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad duomenų apsaugos pareigūnas:

(1) informuoja duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal šį Reglamentą ir kitus Sąjungos arba valstybės narės apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais;

(2) stebi, kaip laikomasi šio Reglamento, kitų Sąjungos arba nacionalinės duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus;

(3) paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal 35 straipsnį;

(4) bendradarbiauja su priežiūros institucija;

(5) atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais.

Daugiau Informacijos apie duomenų apsaugos pareigūno funkcijas galite rasti Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupės 2016 m. gruodžio 13 d. duomenų apsaugos pareigūnų gairėse Nr. WP 243.

 

Informuojame, kad Jums kreipiantis į Konkurencijos tarybos duomenų apsaugos pareigūną, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi duomenų apsaugos pareigūno funkcijų vykdymo tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant duomenų subjektų prašymą nagrinėjimą, asmens duomenų saugumo pažeidimų vertinimą ir kt. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti, ištrinti duomenis ar apriboti jų tvarkymą.

Duomenų apsaugos politika

Slapukų naudojimo taisyklės

Rekomenduojama prašymo pateikimo forma

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą Konkurencijos tarybos organizuojamuose renginiuose

Pranešimas apie duomenų apsaugą virtualiesiems susitikimams / susirinkimams

Informacinis pranešimas dėl asmens duomenų apsaugos vykdant pažeidimų tyrimus

Informacinis pranešimas dėl duomenų apsaugos vykdant koncentracijų priežiūrą

Atnaujinta: 2023 04 27