BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi

Draudžiama piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant įvairius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus.

Užimti dominuojančią padėtį nėra draudžiama, tačiau dominuojantiems ūkio subjektams keliami griežtesni reikalavimai nei tokios rinkos galios neturintiems jų konkurentams.

Draudimas piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi yra įtvirtintas Konkurencijos įstatymo 7 straipsnyje bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnyje.

Ūkio subjektas laikomas užimančiu dominuojančią padėtį, kai jis nesusiduria su konkurencija ar gali elgtis pakankamai nepriklausomai nuo konkurentų veiksmingai ribojant konkurenciją.

Piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi pavyzdžiai:

  • nesąžiningų kainų arba kitų pirkimo ar pardavimo sąlygų primetimas;
  • prekybos, gamybos ar techninės pažangos ribojimas darant žalą vartotojams;
  • panašaus pobūdžio sutartyse nevienodų (diskriminacinių) sąlygų taikymas atskiriems ūkio subjektams;
  • sutarties sudarymas, kai kitai sutarties šaliai primetami papildomi įsipareigojimai, kurie pagal komercinį pobūdį ar paskirtį nėra tiesiogiai susiję su sutarties objektu.

 

Piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi pasekmės:

  • bauda iki 10 proc. bendrųjų metinių pasaulinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais;
  • individuali atsakomybė bendrovės vadovui – draudimas nuo 3 iki 5 metų eiti vadovaujančias pareigas bei bauda iki 14 481 EUR;
  • privatūs ieškiniai dėl žalos atlyginimo;
  • reputacijos praradimas.