Posėdžiai ir sprendimų skelbimas

Posėdžiai:

Artimiausiu metu posėdžių Konkurencijos taryboje nenumatyta.

Sprendimų skelbimas:

2018 m. rugsėjo 6 d. 11:30 val.

Dėl nekilnojamojo turto projekto „Smilgos II“ reklamos atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams.

Atnaujinta: 2018 08 07