Posėdžiai ir sprendimų skelbimas

Posėdžiai:

Artimiausiu metu posėdžių Konkurencijos taryboje nenumatyta.

Sprendimų skelbimas:

2018 m. lapkričio  21 d. 11:30 val.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimų, susijusių su eismo reguliavimo priemonių eksploatacijos ir įrengimo paslaugų bei viešųjų erdvių ir kelių priežiūros paslaugų organizavimu, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

2018 m. gruodžio 6 d. 11:30 val.

Dėl ūkio subjektų, teikiančių vairavimo mokymo paslaugas, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams.

Atnaujinta: 2018 11 14