BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba įgyvendina projektą „Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba – veiksmų programos administravimas“, projekto Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0016 (toliau – Projektas).

Projekto tikslas. Veiksmų programos administravimo projektas skirtas užtikrinti efektyvų ES struktūrinių fondų lėšų administravimą.

Projekto nauda ir būtinumas. Įgyvendinant Projektą bus sudarytos sąlygos Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai tinkamai atlikti funkcijas. Projekto įgyvendinimo metu yra siekiama pasirengti 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiui, užtikrinti kokybišką 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymą, stebėseną, kontrolę ir auditą, ugdyti ES struktūrinių fondų lėšų administravimui reikalingus administracinius gebėjimus, mažinti administracinę naštą projektų vykdytojams, užtikrinti tinkamą institucijos įgyvendinamų techninės paramos projektų administravimą bei pasirengimą įgyvendinti programą, kitą finansavimo laikotarpį pakeisiančią 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Siekiamas rezultatas:

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Siektina reikšmė

Apmokyti valstybės tarnautojai ir darbuotojai

Skaičius

143

ES fondus administruojantys darbuotojai

Skaičius

7

ES fondus administruojančio personalo kaita

Procentai

10

Veiksmų programos numeris ir pavadinimas. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 11 prioriteto „Techninė parama veiksmų programai administruoti“ priemonę 11.0.1-CPVA-V-201 „Veiksmų programos administravimas“.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis. Šiuo projektu numatoma finansuoti su Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai priskirtų ES struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų vykdymu susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo".

Informacija apie Projektą skelbiama: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/lietuvos-respublikos-konkurencijos-taryba-veiksmu-programos-administravimas

Atnaujinta: 2020 04 01