BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

Vadovybė

Konkurencijos tarybą sudaro pirmininkas ir 4 nariai. Konkurencijos tarybos pirmininką ir narius Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko teikimu skiria Respublikos Prezidentas. Konkurencijos tarybos pirmininkas ir Konkurencijos tarybos nariai skiriami šešeriems metams. Tas pats asmuo Konkurencijos tarybos pirmininku ar nariu gali būti paskirtas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

Konkurencijos tarybos pirmininku bei nariais gali būti nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys aukštąjį teisinį ar ekonominį išsilavinimą.

Konkurencijos tarybos pirmininkas:

  • organizuoja ir vadovauja Konkurencijos tarybos darbui;
  • atstovauja Konkurencijos tarybai Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
  • priima į darbą ir atleidžia iš darbo Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojus;
  • kiekvienais metais teikia Seimui ir Vyriausybei Konkurencijos tarybos veiklos ataskaitas;
  • pasirašo Konkurencijos tarybos nutarimus;
  • spręsdamas savo kompetencijai priskirtus klausimus, leidžia įsakymus;
  • atlieka kitas įstatymuose nustatytas ir Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.

Konkurencijos tarybos pirmininkas iš paskirtų Konkurencijos tarybos narių skiria du Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotojus. Laikinai nesant Konkurencijos tarybos pirmininko, jo pavedimu jį pavaduoja Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotojas.

Konkurencijos tarybą šiuo metu sudaro pirmininkė Jolanta Ivanauskienė ir nariai: Medeina Augustinavičienė (pirmininkės pavaduotoja), Irma Urmonaitė (pirmininkės pavaduotoja), Žilvinas Klimka, Karina Kučaidze-Wencel.

Konkurencijos tarybos nariams pavestos šios veiklos sritys.