BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL BĮ UAB „BNS“ GALIMŲ NESĄŽININGOS KONKURENCIJOS VEIKSMŲ

  • 2002 10 10
  • Nutarimo Nr.: 109
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2002 m. spalio 10 d. posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją apie pareiškėjo AB „ELTA“ 2002 10 04 rašte nurodomus BĮ UAB „BNS“ galimus nesąžiningos konkurencijos veiksmus.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba gavo AB „ELTA“ 2002 10 04 raštą „Dėl konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimo“. Pareiškėjas nurodo, kad BĮ UAB „BNS“ yra 0,32 procentų AB „ELTA“ akcinio kapitalo savininkė. Siekdama sutrukdyti AB „ELTA“ reorganizavimo procesui, kuris suvienodintų konkurencijos sąlygas rinkoje, BĮ UAB „BNS“ 2002 07 31 įkeitė 100 vienetų AB „ELTA“ paprastųjų vardinių akcijų kreditoriui. Nurodyti BĮ UAB „BNS“ veiksmai sutrukdė AB „ELTA“ reorganizacijos procesui ir užkirto kelią suvienodinti konkurencijos sąlygas.
Pareiškėjas AB“ELTA“ vadovaudamasis Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies nuostata prašo Konkurencijos tarybos ištirti, ar BĮ UAB „BNS“ veiksmai perkant akcijas bei jas parduodant, nepažeidė Konkurencijos įstatymo.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalis draudžia ūkio subjektams atlikti bet ku­riuos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti. Tarybos nuomone, pareiškėjo pateikta pradinė informacija suteikia pagrindą manyti, kad BĮ UAB „BNS“ pirkdama ir parduodama akcijas galėjo atlikti veiksmus, kurie yra draudžiami Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi. Tačiau Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 17 straipsnio 4 dalis nurodo, kad Konkurencijos taryba tiria nesąžiningos konkurencijos veiksmus tik tais atvejais, jei šie veiksmai pažeidžia daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus. Išnagrinėjus pareiškėjo pateiktą medžiagą, nėra pagrindo manyti, kad nurodyti BĮ UAB „BNS“ galimi nesąžiningos konkurencijos veiksmai galėjo pažeisti daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus. Atsižvelgus į išdėstytą, nagrinėjamas ginčas yra ginčas tarp dviejų ūkio subjektų ir Konkurencijos tarybai tirti pareiškime nurodytus faktus nepriklauso.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 17 str. 4 d., 25 str. 3 d., 4 d. 2 p.
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl BĮ UAB „BNS“ galimų nesąžiningos konkurencijos veiksmų.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas