BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL UAB „NAUJASIS NEVĖŽIS“ VEIKSMŲ ATITIKIMO REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNĮ

  • 2003 06 12
  • Nutarimo Nr.: 1S-60
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2003 m. birželio 12 d. posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją apie UAB „Naujasis Nevėžis“ veiksmus reklamuojant savo naują gaminį, grūdų paplotėlius su įdaru, pažymėtus prekių ženklu OHO.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2003-05-23 d. gavo UAB „Javinė“ įgaliotos patikėtinės Otilijos Klimaitienės pareiškimą. Pareiškėja nurodo, kad UAB „Naujasis Nevėžis“ reklamuodama savo naujus gaminius, grūdų paplotėlius su įdaru gautus ekstruzijos būdu ir pažymėtus prekių ženklu OHO, vadina juos javainiais. Tokiu būdu vartotojui pateikiama neteisinga ir klaidinanti reklama.
Įgaliota patikėtinė nurodo, kad Nicos Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti aštuntajame leidime oficiali termino „javainiai“ reikšmė nurodyta:“ ...Javainiai - oficialus prekės pavadinimas lietuvių kalba (dribsniai su priedais ) atitinka - muesli, oficialų prekės pavadinimą anglų kalba“.
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos lietuviškajam vertimui yra pritarta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 2001 m. birželio 21 d. protokoliniu nutarimu Nr. 4. Prašyme taip pat nurodoma, kad 1998 m. leidyklos „Enciklopedija“ išleistoje V .Rudaitienės ir V. Rutkausko knygoje „Vakarų kalbų naujieji skoliniai“ nurodyta, kad žodis „javainiai“ yra vokiško skolinio „miusli“ naudojamo reikšme „avižų ir kitų grūdų dribsniai su džiovintais vaisiais, kapotais riešutais ir kitais priedais“ atitikmuo.
UAB „Naujasis Nevėžis“ reklamuodamas savo gaminius ir vadindamas juos javainiais, pareiškėjos nuomone klaidina vartotojus ir taip veikia jų ekonominį elgesį, bei gali pakenkti UAB „Javinė“ galimybėms konkuruoti rinkoje.
Minima reklama UAB „Naujasis Nevėžis“ interesais buvo skelbiama parduotuvių tinklo „Rimi“ reklaminiame žurnale 2003m. Nr.6 „Viskas Velykoms vienoje vietoje!“ ir nurodoma ant prekės pakuotės.
Pareiškime prašoma įvertinti UAB „Naujasis Nevėžis“ nurodytų veiksmų atitikimą Reklamos įstatymo 5 straipsnį.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Lietuvos Respublikos Reklamos įstatymo 2 str.4 d. nurodyta, kad klaidinanti reklama yra tokia reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti.
UAB „Naujasis Nevėžis“ savo gaminį, grūdų paplotėlius su įdaru , pažymėtu prekių ženklu OHO, reklamuodama „Rimi“ parduotuvių tinklo reklaminiame žurnale 2003 m. Nr. 6 „Viskas Velykoms vienoje vietoje!“ nurodo, kad tai yra javainiai, taip pat nurodoma (pagal papildomai gautą informaciją) ir ant šių gaminių pakuotės.
Konkurencijos tarybos nuomone Lietuvos Respublikos prekybos įmonėse parduodamų prekių ženklinimą reglamentuoja „Parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės“, patvirtintos 2002 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 170. UAB „Naujasis Nevėžis“ gaminys, grūdų paplotėliai su įdaru pažymėti prekių ženklu „OHO“, ženklinti prisilaikant aukščiau nurodytų ženklinimo reikalavimų, t. y. pateikta pilna informacija apie grūdų paplotėlių sudėtį. Todėl nuoroda „Javainiai“ ant grūdų paplotėlių su įdaru pakuotės ir aukščiau nurodytame reklaminiame žurnale( vartotojų skatinti pirkti šią prekę, ar klaidinti dėl ingredientų, negalėtų. Vartotojas prieš pirkdamas prekę, turi galimybę perskaityti informacijoje, pateiktoje ant gaminio pakuotės, kokios medžiagos panaudotos minimų paplotėlių gamyboje.
Atsižvelgus į išdėstytą pareiškėjos nurodyto fakto pagal požymius negalima vertinti kaip atitinkantį Reklamos įstatymo 2 str. 4 d. reikalavimus ir kuris, vadovaujantis šio įstatymo 5 str. galėtų būti pripažintas klaidinančia reklama. Todėl aukščiau nurodytus UAB „Naujasis Nevėžis“ veiksmus dėl prekių ženklinimo Konkurencijos tarybai tirti nepriklauso.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 19 str. 1 d. ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 25 str. 4 d. 2 p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl UAB „Naujasis Nevėžis“ veiksmų atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsnį.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas