BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL ŽŪB „NEMATEKAS“ GALIMŲ NESĄŽININGOS KONKURENCIJOS VEIKSMŲ

  • 2003 04 03
  • Nutarimo Nr.: 1S-27
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2003 m. balandžio 3 d. posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją apie pareiškėjo UAB „Klaipėdos Mėsinė“ pareiškime nurodytus ŽŪB „Nematekas“ galimus nesąžiningos konkurencijos veiksmus.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba gavo UAB „Klaipėdos Mėsinė“ 2003-02-28 d. raštą Nr. 13 „Dėl nesąžiningos konkurencijos tyrimo“ ir 2003-03-18 d. raštu Nr. 14 pateiktą papildomą informaciją. UAB „Klaipėdos Mėsinė“ nurodo, kad ŽŪB „Nematekas“ ženklindamas savo gaminamą produkciją, fasuotas ir sveriamas pieniškas dešreles nurodo, „Klaipėdos pieniškos dešrelės“, tokiu būdu neteisingai nurodoma prekių pagaminimo vieta. Pareiškėja nurodo: „...Kadangi pieniškos dešrelės yra paklausios, darytina išvada, kad nurodyti žemės ūkio bendrovės „Nematekas“ veiksmai suklaidino daugelį vartotojų ir pažeidėjų interesus... ir ūkio subjektų interesus „.
UAB „Klaipėdos Mėsinė“ prašo ištirti, ar ŽŪB „Nematekas“ tokiu būdu nurodydama prekės pavadinimą ir taip pateikdama jos pagaminimo vietą, nepažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo.
Konkurencijos tarybos administracija, išnagrinėjusi pareiškėjo prašymą, tikslu priimti teisingą sprendimą dėl tyrimo pradėjimo, 2003-03-07 raštu Nr. (2.17-11) 6v-220 „Dėl prašymo atlikti Konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimą“, vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 25 straipsniu, paprašė pateikti dokumentus, kurie patvirtintų pareiškime nurodytus galimus nesąžiningos konkurencijos faktus. Pareiškėja pateikė ŽŪB „Nematekas“ fasuotų „Klaipėdos pieniškos dešrelės“ prekių ženklinimo etiketę ir sveriamų šių prekių pavyzdį.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 16 str. 1 d. nurodo, kad ūkio subjektams draudžiama atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti, įskaitant: ūkio subjektų klaidinimą pateikiant jiems neteisingą ar nepagrįstą informaciją apie savo ar kito ūkio subjekto prekių pagaminimo vietą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002-05-15 įsakymu Nr. 170 patvirtintomis „Parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės“, visoms prekėms ir prekių grupėms taikomi bendrieji prekių ženklinimo reikalavimai. Ženklinant fasuotas prekes, be kitų ženklinimo rekvizitų, gamintojas nurodo prekių pavadinimą, gamintojo pavadinimą ar prekės ženklą, gamintojo adresą.
ŽŪB „Nematekas“ fasuotų pieniškų dešrelių ženklinimo etiketėje nurodytas gaminio pavadinimas „Klaipėdos pieniškos dešrelės“. Šių prekių etiketėje nurodytas gamintojas ir jo adresas („Nematekas“, Dovainių k. Kaišiadorių raj. tel. 8 698 50940).
Konkurencijos tarybos nuomone, ženklinimo etiketėje vartotojams pateikta pilna informacija apie prekės pavadinimą ir pagaminimo vietą. Toks informacijos pateikimas negalėtų suklaidinti vartotojų.
Informacija apie sveriamų prekių gamintoją, sutinkamai su aukščiau nurodytų taisyklių reikalavimais, turi būti nurodoma prekybos vietoje, prekės parodomojoje etiketėje. Duomenų, patvirtinančių, kad parduodant ŽŪB „Nematekas“ pagamintas „Klaipėdos pieniškas dešreles“ pažeidžiami ženklinimo reikalavimai ir taip klaidinami vartotojai, UAB „Klaipėdos Mėsinė“, nepateikė.
Atsižvelgus į išdėstytą, pareiškėjos nurodyti faktai negalėjo suklaidinti vartotojų dėl prekės pagaminimo vietos. Duomenų, kad aukščiau nurodytais veiksmais ŽŪB „Nematekas“ galėjo pakenkti UAB „Klaipėdos mėsinė“ galimybei konkuruoti, minima įmonė nepateikė.
Konkurencijos taryba tiria nesąžiningos konkurencijos veiksmus tiktais atvejais, jeigu šie veiksmai pažeidžia daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus.
Atsižvelgus į išdėstytą, aukščiau nurodytus ŽŪB „Nematekas“ veiksmus dėl prekių ženklinimo Konkurencijos tarybai tirti nepriklauso.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 17 str. 4 d., 25 str.3 d.,4d.2p.4p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl ŽŪB „Nematekas“ galimų nesąžiningos konkurencijos veiksmų.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas