BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ PAGAL UAB „DAIGA“, ČYGO-KALKIO TŪB „RINKUŠKIAI“, UAB „BIRŽŲ ALUS“ IR AB „KAUNO ALUS“ 2002 M. SPALIO 15 D. SKUNDĄ

  • 2002 10 31
  • Nutarimo Nr.: 116
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba 2002 m. spalio 31 d. Konkurencijos tarybos tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo – keturių alaus gamintojų: UAB „Daiga“, Čygo-Kalkio TŪB „Rinkuškiai“, UAB „Biržų alus“ ir AB „Kauno alus“ skundą dėl stambiausių alaus gamintojų: AB „Švyturys-Utenos alus“, AB „Kalnapilis“, AB „Vilniaus tauras“, AB „Ragutis“ veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 9 ir 16 straipsnių nuostatoms.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Pareiškėjas nurodė, kad stambiausios alaus daryklos: AB „Švyturys-Utenos alus“, AB „Kalnapilis“, AB „Vilniaus tauras“ ir AB „Ragutis“ pradėjo vykdyti įvairias akcijas, kuriose už keletą perkamų alaus butelių pirkėjas gauna papildomą alaus kiekį arba įvairių kitų prizų. Pareiškėjas nurodė tokias stambiausių alaus gamintojų vykdomas akcijas:
1. AB „Švyturys-Utenos alus“ vykdo akciją, kurios metu skelbia: „Švyturio alus“ imk 3 už 2, „Utenos stiprusis“ kas 5 laimingas, „Utenos Pilsner“ daugiau Pilsner gaivumo, kas 5 laimingas, „Tornado“ kas 4 laimingas“;
2. AB „Kalnapilis“ vykdoma akcija skelbia: „Eksport“ ir „Premium“ kas 3 laimingas, „7,30“ kas 4 laimingas, „4,30“ neieškok laimingo kamštelio, tiesiog pirk pigiau („4,30“-1,29 Lt);
3. AB „Vilniaus tauras“ akcijos metu skelbia: „Tradicinis“ ir „Pilsner“ tauras nejuokauja-kas antras butelis laimingas „Pilsner“ Pilsner laimi, kas 4 laimi“;
4. AB „Ragutis“ akcijos metu skelbia: „Horn“ pirk 4 už 3 kainą, „Horn“ pakuotei 25% nuolaida, „Forto stipriausias“ grėsmingai daug laimėjimų.
Pareiškėjo teigimu, šiomis akcijomis stambiausi alaus gamintojai, užimantys dominuojančią padėtį rinkoje, stengiasi pritraukti pirkėjus, kas sudaro nepalankias sąlygas smulkiesiems alaus gamintojams ir tokiu būdu jie vykdo nesąžiningos konkurencijos veikas, t. y. taiko neteisėtos konkurencinės kovos būdą, dėl ko gali būti pažeidžiamas Konkurencijos įstatymo 9 ir 16 straipsnių nuostatos.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Stambiausių alaus gamintojų veiksmai savo esme prilygsta pardavimus skatinančioms kainų nuolaidoms. Tokios akcijos dažniausiai apima tik keletą alaus rūšių ar prekinių ženklų ir trunka gana trumpą laikotarpį. Šių veiksmų mastas yra ribotas ir todėl nėra pagrindo manyti, kad jie atliekami turint tikslą nesąžiningai išstumti iš rinkos pareiškėjus – UAB „Daiga“, Čygo-Kalkio TŪB „Rinkuškiai“, UAB „Biržų alus“ ir AB „Kauno alus“ taip sustiprinti dominuojančią padėtį rinkoje bei padaryti žalą vartotojams. Žymiai labiau tikėtina, kad minėti veiksmai išreiškia sustiprėjusią AB „Švyturys-Utenos alus“, AB „Kalnapilis“ ir AB „Vilniaus tauras“ bei AB „Ragutis“ tarpusavio konkurenciją dėl pirkėjų. Šiais veiksmais vartotojams nėra primetamos nesąžiningos kainos arba kitos pirkimo ar pardavimo sąlygos, nes pirkėjas visada gali pasirinkti brangesnę konkurento prekę. Konkurencija kainomis skatina prekybą ir verčia konkurentus ieškoti efektyvesnių gamybos būdų, dėl ko galiausiai laimi vartotojai.
Nagrinėjant skundą nustatyta, kad AB „Švyturys-Utenos alus“, AB „Kalnapilis“, AB „Vilniaus tauras“ ir AB „Ragutis“ skelbiamos ir vykdomos įvairios akcijos neturi Konkurencijos įstatymo 16 straipsnyje numatytų pažeidimų požymių. Todėl nėra pagrindo manyti, kad bendrovės savo veiksmais gali pakenkti ūkio subjektų UAB „Daiga“, Čygo-Kalkio TUB „Rinkuškiai“, UAB „Biržų alus“, AB „Kauno alus“ galimybėms konkuruoti ar pažeisti vartotojų interesus.
Tokiu būdu, išanalizavus pareiškėjo pateiktą medžiagą nustatyta, kad nėra pagrindo įtarti, kad stambiausi alaus gamintojai galėjo pažeisti Konkurencijos įstatymo 9 ir 16 straipsnius.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 2 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl AB „Švyturys-Utenos alus“, AB „Kalnapilis“, AB „Vilniaus tauras“ ir AB „Ragutis“ veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 9 ir 16 straipsniams.
 
TARYBOS PIRMININKAS RIMANTAS STANIKŪNAS