BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ PAGAL UAB „JAVINĖ“ ĮGALIOTOS PATENTINĖS PATDKĖTINĖS OTILIJOS KLIMAITIENĖS PAREIŠKIMĄ DĖL UAB „ILONDA“ VEIKSMŲ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS

  • 2003 02 20
  • Nutarimo Nr.: 1S-11
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2003 m. vasario mėn. 20 d. Konkurencijos tarybos tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo UAB „AAA“ patentinės patikėtinės Otilijos Klimaitienės pareiškimą dėl UAB „Honda“ veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio reikalavimus.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
UAB „AAA“ patentinė patikėtinė O. Klimaitienė (toliau - Pareiškėja), atstovaujanti UAB „Javinė“ interesus, savo 2003 m. vasario 10 d. pareiškime nurodo, kad UAB „Honda“ prekybos organizacijoms tiekia gaminius „Šokoladiniai javainiai“, „Pieniški javainiai“, kurių pavadinimai yra panašūs į anksčiau UAB „Javinė“ registruotus bei prekybai tiekiamus šios bendrovės gaminamus produktus, pavadintus „Šokoladiniai javinukai“, „Jogurtiniai javinukai“, „Pieniški javinukai“.
Pareiškėjos teigimu, UAB „Javinė“ yra žinoma Lietuvoje įmonė, vartotojams yra žinomi jos gaminiai - medainis „Javinė“, grūdų paplotėliai „Duoninukai“, traškučiai „Šaudyklėlė“ ir kiti. Vartotojai juos vertina ne tik dėl savito jų skonio, bet ir dėl originalaus bei patrauklaus pateikimo - įpakavimo, lengvai įsimenamo ir originalaus gaminio pavadinimo.
UAB „Javinė“, teigia Pareiškėja, pirmoji Lietuvoje registravo tokius prekių ženklus kaip „Javinė“ ir „Javinukas“ 30 rūšių prekėms - miltiniams maisto produktams, duonos, pyrago ir konditerijos gaminiams, grūdų produktams ir kt. žymėti. Bendrovė 2001 m. viduryje įsisavino ir pateikė rinkai naują Lietuvos vartotojams dar nežinomą produktą - grūdų paplotėlius su įdaru, pavadintus bendrovės registruotu pavadinimu „Javinukai“. Naujas produktas, etiketėse pažymėtas kaip „Šokoladiniai javinukai“, „Jogurtiniai javinukai“, „Pieniški javinukai“, tiekiamas į prekybos tinklus, reklamuojamas, tapo prestižine, vartotojų mėgstama preke.
Po tam tikro laiko, kai UAB „Javinė“ produkcija jau buvo pristatyta šalies vartotojams, tapo populiari, Lietuvos rinkoje pasirodė analogiškas UAB „Honda“ gaminys - panašūs grūdų paplotėliai su įdaru, pavadinti „Šokoladiniai javainiai“, „Pieniški javainiai“. Pareiškėjos nuomone, UAB „Honda“, tiekdama rinkai savo gaminius - analogiškus UAB „Javinė“ gaminamiems grūdų paplotėliams bei pavadintiems „Šokoladiniai javainiai“, „Pieniški javainiai“, klaidina vartotojus bei siekia pasinaudoti įgyta UAB „Javinė“ reputacija.
Pareiškėjos teigimu, minėta UAB „Honda“ veikla pažeidžia Konkurencijos įstatymo 16 str. 1 dalies 1 punkto reikalavimus bei prašo uždrausti UAB „Honda“ naudoti pavadinimą „Javainiai“ gaminamiems grūdų paplotėliams su įdaru žymėti.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Pareiškime bei pridėtuose dokumentuose pateikti argumentai ir nurodytos aplinkybės leidžia daryti prielaidą, kad UAB „Honda“ veiksmai turi Konkurencijos įstatymo 16 str. 1 dalies 1 punktui prieštaraujančių požymių. Tačiau, Konkurencijos įstatymo 17 str. 4 dalyje nustatyta, kad Konkurencijos taryba tiria nesąžiningos konkurencijos veiksmus tik tais atvejais, jeigu šie veiksmai pažeidžia daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus.
Pareiškėjos pateiktuose dokumentuose įrodymų, kad buvo pažeisti daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesai nėra. todėl pradėti tyrimą dėl UAB „Ilonda“ veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 16 str. 1 dalies 1 punkto reikalavimus nėra juridinio pagrindo. Pareiškėjos skunde išdėstytos aplinkybės rodo, kad šiuo atveju kilęs ginčas yra ginčas tarp dviejų ūkio subjektų ir turi būti sprendžiamas teisme.
Sutinkamai su aukščiau išdėstytu ir vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 17 str. 4 dalimi, 25 str. 3 dalimi bei 4 dalies 2 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą pagal UAB „AAA“ patentinės patikėtinės Otilijos Klimaitienės pareiškimą dėl UAB „Honda“ veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 16 str. 1 dalies 1 punkto reikalavimus.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas