Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL „MOCAP.LT“ STUDIJOS REKLAMOS ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2007 12 06
  • Nutarimo Nr.: 1S-170
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2007 m. gruodžio 6 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją dėl „Mocap. Lt“ studijos reklamos atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau – Reklamos įstatymas) 5 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas pradėtas Konkurencijos tarybos 2007 m. liepos 12 d. nutarimu Nr.1S-88 „Dėl „Mocap. Lt“ studijos reklamos atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams tyrimo pradėjimo“ UAB „Mocapa“ pateiktos informacijos pagrindu.
Pareiškėja UAB „Mocapa“ 2007 m. birželio 12 d. prašyme nurodė, jog nuo 2007 m. vasario 7 d. teikia judėjimo įrašymo paslaugas, todėl interneto puslapyje adresu – www.mocap.lt skleidžiama reklama: „Mocap. Lt“ – pirmoji ir vienintelė mocap studija Baltijos šalyse“ yra neteisinga ir klaidinanti, galinti paveikti judėjimo įrašymo paslaugų pirkėjus renkantis minėtų paslaugų teikėją, tokiu būdu pakenkti UAB „Mocapa“ galimybėms konkuruoti.
Tyrimo metu UAB Mocap.Lt nurodė, kad nuo 2006 m. gruodžio iki 2007 m. gegužės mėnesio vidurio teiginys „Mocapa – pirmoji ir vienintelė Mocap studija Baltijos šalyse“ UAB „Mocapa“ iniciatyva ir interesais buvo naudojamas interneto puslapyje adresu – www.mocap.lt. UAB Mocap.Lt minėtame rašte, be kita ko, nurodė, jog 2007 m. gegužės mėnesį, UAB „Mocapa“ akcininkams išsiskyrus, visuose interneto puslapio www.mocap.lt tekstuose pavadinimas Mocapa buvo pakeistas į Mocap.Lt, nes domeno savininkas (vienas iš UAB „Mocapa“ akcininkų) turi teisę tik į Mocap.Lt, o ne į Mocapa vardą. Po UAB „Mocapa“ akcininkų išsiskyrimo, 2007 m. gegužės 30 d. buvo įregistruota UAB Mocap.Lt, kuri taip pat teikia judėjimo įrašymo paslaugas, todėl nagrinėjamas reklaminis teiginys: „Mocap.Lt“ – pirmoji ir vienintelė mocap studija Baltijos šalyse“, įsteigus UAB Mocap.Lt tapo klaidinantis, nes pradedant 2007 m. gegužės 30 d. yra jau dvi bendrovės, teikiančios judesio įrašymo paslaugas ūkio subjektams – televizijoms, kino kūrėjams, kompiuterinių žaidimų kūrėjams, o taip pat moksliniams tyrimams atlikti.
Pagal turimus įrodymus, nustatyta, jog UAB Mocap.Lt interneto puslapyje adresu – www.mocap.lt skleidė reklaminį teiginį „Mocap.Lt“ – pirmoji ir vienintelė mocap studija Baltijos šalyse“ laikotarpiu nuo 2007 m. birželio 12 d. iki 2007 m. liepos 24 d., tačiau aiškinamajame rašte nurodė, kad laikotarpiu nuo 2007 m. gegužės 30 d. iki 2007 m. liepos 25 d. jokių paslaugų neteikė, todėl ir ekonominės naudos bendrovė dėl nagrinėjamos reklamos negavo.
UAB Mocap.Lt tik gavus 2007 m. liepos 16 d. Konkurencijos tarybos raštą „Dėl tyrimo pradėjimo ir informacijos pateikimo“, kartu su 2007 m. liepos 12 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.1S-88 „Dėl „Mocap.Lt“ studijos reklamos atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams tyrimo pradėjimo“, kuriame skundžiama reklama: „Mocap.Lt“ – pirmoji ir vienintelė mocap studija Baltijos šalyse“ buvo įvardyta kaip galimai klaidinanti, pašalino nagrinėjamą reklamą iš interneto puslapio – www.mocap.lt., o 2007 m. lapkričio 6 d., pateikė ir įsipareigojimą nenaudoti reklaminio teiginio „Mocap.Lt“ – pirmoji ir vienintelė mocap studija Baltijos šalyse“, Konkurencijos tarybai dar nebaigus tyrimo ir nepriėmus galutinio sprendimo dėl nagrinėjamos reklamos pripažinimo klaidinančia reklama.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
UAB Mocap.Lt naudota reklama: „Mocap. Lt“ – pirmoji ir vienintelė mocap studija Baltijos šalyse“ pagal požymius gali būti vertinama kaip klaidinanti reklama, kuri, vadovaujantis Reklamos įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, yra draudžiama.
Atsižvelgiant į aplinkybių, nustatytų tyrimo metu, visumą, ypač į tai, kad po UAB „Mocapa“ reorganizavimo, bei turto padalijimo nagrinėjama reklama iki reorganizavimo buvusi teisinga, liko patalpinta UAB Mocap.Lt priklausančioje interneto svetainėje adresu – www.mocap.lt., pastaroji bendrovė, tik pradėjus tyrimą, geranoriškai nutraukė nagrinėjamos reklamos naudojimą, ir tyrimo metu pateikė Konkurencijos tarybai rašytinį įsipareigojimą daugiau tokių veiksmų neatlikti, todėl yra pagrindo teigti, kad nagrinėjama reklama esminės žalos įstatymo saugomiems interesams nepadarė.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi ir Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą dėl „Mocap. Lt“ studijos reklamos atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams, nutraukti. 
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas