Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL UAB „DELANO“ VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO REIKALAVIMAMS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2007 07 05
  • Nutarimo Nr.: 1S-79
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2007 m. liepos 5 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją dėl UAB „Delano“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau - Reklamos įstatymas) reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
2007 m. kovo 13 d. Konkurencijos taryba gavo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos persiųstą vartotojos pareiškimą dėl spaudoje ir internete skelbtos reklamos, kurioje teigiama, kad iki kovo 20 d. visose picerijose „Delano“ visoms picoms su bet kuria „Maxima“ arba „Lukoil“ nuolaidų kortele taikoma 30 % nuolaida. Remiantis šiuo skundu bei vadovaujantis Reklamos įstatymo 5 straipsniu, 17 straipsnio 2 dalimi, 19 straipsnio 1 dalimi ir Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 2 punktu Konkurencijos taryba 2007 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 1S - 20 „Dėl UAB „Delano“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams tyrimo pradėjimo“ pradėjo tyrimą.
UAB „Delano“ 2007-04-19 rašte Nr. 02-059 Konkurencijos tarybai nurodė, kad bendrovė vykdė akciją „30% nuolaida picoms su bet kuria Maxima kortele“ ir yra minėtos reklamos davėjas. Tačiau, kai vartotoja Mindaugo g. 11 esančioje „Delano“ picerijoje užsisakė picas išsinešimui ir pateikė „Maxima“ nuolaidų kortelę - buvo pritaikyta tik 15 % nuolaida. Vėliau vartotojai buvo paaiškinta, kad pateikus nuolaidų kortelę „Maxima“ 30 % nuolaida taikoma tik picerijoje valgomoms picoms, o picoms išsinešimui taikoma tik 15 % nuolaida. Pagal minėtą reklamą vartotojas gali suprasti, kad iki kovo 20 dienos pirkdamas pica „Delano“ picerijose ir pateikęs bet kurią nuolaidų kortelę „Maxima“ arba „Lukoil“ gali gauti 30% nuolaidą picoms.
Tyrimo metu UAB „Delano“ rašte Konkurencijos tarybai nurodė, kad vartotojai vietoj reklamoje minėtos 30% nuolaidos buvo pritaikyta 15% nuolaida tik dėl darbuotojos-kasininkės kaltės ir UAB „Delano“ nesiekė skleisdama reklamą ir vykdydama akcijas klaidinti savo vartotojus. Bendrovė kaip įrodymus, kad minėtoje reklamoje esantis teiginys nėra klaidinantis pateikė Konkurencijos tarybai UAB „Delano“ marketingo skyriaus l.e. prekybos departamento direktorės pareigas nurodymą Nr. Al-16 bei kasos kvitus, kuriuose yra išskiriama suteiktos nuolaidos picoms eilutė. UAB „Delano“ atsiųstame nurodyme yra nurodoma, kad svečiui (-iams), pateikusiam bet kurią Maxima kortelę akcijos laikotarpiu visą dieną taikoma 30% nuolaida visų dydžių ir visų rūšių picoms. Šis nurodymas yra pasirašytas 2007 m. vasario 19 d.. Taip pat šiame nurodyme yra nustatyta, kad akcija yra vykdoma nuo š.m. vasario 20 d.. Taip pat UAB „Delano“ rašte Konkurencijos tarybai nurodė, kad nuo 2006 m. gegužės 19 d. iki 2007 m. balandžio 5 d. UAB „Delano“ vykdė akciją „15% nuolaida picoms išsinešimui“. Šios akcijos esmė: svečiui užsisakius bet kurio dydžio ir rūšies picą (-as) išsinešimui, suteikiama 15% nuolaida. Todėl manoma, kad darbuotoja galėjo sumaišyti vykdomas UAB „Delano“ akcijas ir pritaikyti ne tą nuolaidą, kuri turėjo būti pritaikyta.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Reklamos įstatymo 2 str. 4 d. nurodyta, kad klaidinančia reklama laikoma reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. Spręsdama, ar reklama yra klaidinanti, Konkurencijos taryba vadovaujasi teisingumo, išsamumo ir pateikimo kriterijais. Teisingumo kriterijus numato, kad reklamoje pateikiami teiginiai yra neteisingi, jeigu reklamos davėjas negali pagrįsti šių teiginių teisingumo jos naudojimo metu.
Remiantis nutarimo nustatomojoje dalyje išdėstyta informacija nėra pagrindo teigti, kad UAB „Delano“ neteikia reklamoje nurodytos nuolaidos, o vartotojos nurodytas atvejis yra pavienis netyčinis suklydimas. Atsižvelgiant į tai, kas paminėta aukščiau, laikytina, kad reklama „Visose picerijose „Delano“ visoms picoms su bet kuria nuolaidų kortele „Maxima“ arba „Lukoil“ nuolaida net 30 %!“ nėra klaidinanti reklama.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi ir Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktu
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą dėl UAB „Delano“ veiksmų atitikties Reklamos įstatymo reikalavimams nutraukti.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas