Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL UAB „DIRECT BEST SELLERS“ VEIKSMŲ ATITIKTIES KONKURENCIJOS ĮSTATYMO REIKALAVIMAMS” TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2007 09 13
  • Nutarimo Nr.: 1S-105
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2007-09-13 tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją dėl UAB „Direct Best Sellers“ veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 6 dalies reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
UAB „Direct Best Sellers“ interesais 2007 m. kovo 2 d. savaitraštyje „TV Arena“ Nr. 9 reklaminiame straipsnyje „Kaip man numesti 17 kg per 20 dienų” buvo pateikti reklaminiai teiginiai, nurodant konkretų kūno svorio sumažėjimą kilogramais, per nurodytą laiką.
Konkurencijos taryba 2007 m. kovo 15 d. priėmė nutarimą Nr. 1S-19 „Dėl UAB „Direct Best Sellers“ reklamos atitikties Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams tyrimo pradėjimo“.
Tyrimo metu Konkurencijos taryba 2007-03-19 raštu Nr. (5.1-11)-6V-253 „Dėl tyrimo pradėjimo ir informacijos pateikimo“ kreipėsi į UAB „Direct Best Sellers“ ir nurodė, jog tyrimui reikalingą informaciją prašo pateikti iki 2007-03-30 ir atkreipė dėmesį į tai, jog už informacijos, reikalingos tyrimui nepateikimą, taip pat neteisingos ar ne visos informacijos pateikimą, ūkio subjektams gali būti skiriama piniginė bauda iki 1 procento bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais.
UAB „Direct Best Sellers“ 2007-03-30 raštu „Prašymas dėl tyrimo pradėjimo ir informacijos pateikimo“ paprašė Konkurencijos tarybą informacijos pateikimo terminą pratęsti iki 2007-04-13. Konkurencijos taryba prašymą patenkino ir apie tai 2007-04-02 raštu Nr. (5.1-11)-6V-316 „Dėl informacijos pateikimo“, informavo bendrovę. UAB „Direct Best Sellers“ 2007-04-13 raštu „Prašymas dėl tyrimo pradėjimo ir informacijos pateikimo“ paprašė pakartotinai pratęsti tyrimui reikalingos informacijos pateikimo terminą iki 2007-04-28. Konkurencijos taryba pakartotiną prašymą patenkino, ir informacijos pateikimo terminą nurodė 2007-04-28. Apie tai bendrovę informavo 2007-04-26 raštu Nr. (5.1-11)-6V-423 „Dėl informacijos pateikimo“. Tačiau prašomos informacijos minima bendrovė nepateikė.
Konkurencijos taryba 2007-05-10 priėmė nutarimą Nr. 1S-45 „ Dėl UAB „Direct Best Sellers“ veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo reikalavimams tyrimo pradėjimo“. Buvo pradėtas tyrimas dėl atsakomybės, už informacijos reikalingos tyrimui atlikti, nepateikimą.
Konkurencijos taryba, atlikusi tyrimą „Dėl UAB „Direct Best Sellers“ reklamos atitikties Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“, 2007-06-28 priėmė nutarimą Nr. 2S-16, kuriame atsižvelgė į tai, jog bendrovė per nurodytą laikotarpį nepateikė tyrimui atlikti reikalingos informacijos ir vadovaudamasi Reklamos įstatymo 21 straipsnio 12 dalimi, aplinkybę, jog reklaminės veiklos subjektas, nepateikdamas tyrimui reikalingos informacijos, kliudė vykdyti tyrimą, pripažino sunkinančia ir skyrė įstatymo numatytą piniginę baudą.
Konkurencijos taryba k on s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, kad Konkurencijos taryba duoda privalomus nurodymus ūkio subjektams pateikti finansinius ir kitus dokumentus, bei kitą informaciją, reikalingą Tarybos uždaviniams vykdyti.
Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 6 dalyje numatyta, jog Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų reikalavimai, duoti atliekant tyrimą, yra privalomi ūkio subjektams ir jų valdymo organų bei administracijos darbuotojams. Už reikalavimų nevykdymą taikomos įstatymų nustatytos sankcijos.
Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktas nurodo, jog tyrimas nutraukiamas, kai tyrimo metu paaiškėja, jog nėra teisės pažeidimo sudėties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnyje įtvirtintas principas draudžia už tą patį nusikaltimą bausti antrą kartą.
Atsižvelgus į tai, jog UAB „Direct Best sellers“ už informacijos, reikalingos tyrimui atlikti nepateikimą jau buvo nubausta 2007 m. birželio 28 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 2S-16, laikytina, jog nagrinėjamu atveju nebelieka konkurencijos pažeidimo sudėties. Todėl tyrimą „Dėl UAB „Direct Best Sellers“ veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo reikalavimams tyrimo pradėjimo”, vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktu, tikslinga nutraukti.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Pradėtą tyrimą dėl UAB „Direct Best Sellers“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo reikalavimams, nutraukti.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas