Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL UAB DK „PZU LIETUVA“ VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2006 09 14
  • Nutarimo Nr.: 1S-99
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2006 m. rugsėjo 14 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją dėl UAB DK „PZU Lietuva“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau – Reklamos įstatymas) 5 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas pradėtas Konkurencijos tarybos 2006 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 1S – 39 „Dėl UAB DK „PZU Lietuva“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams tyrimo pradėjimo“ vadovaujantis Reklamos įstatymo 5 straipsniu, 17 straipsnio 2 dalimi, 19 straipsnio 1 dalimi ir Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi. UAB DK „PZU Lietuva“ 2006 m. kovo 24 d. pradėjo akciją „Vairuotojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas geriausiomis sąlygomis!“ Šios akcijos lankstinukuose buvo skelbiama: „14 mėnesių draudimas už metinio poliso kainą“. Taip pat šiose reklamose yra nurodoma, kad akcijos metu vairuotojai draudimo polisus gali įsigyti prekybos centruose „Maxima“ ir „Saulutė“. Vairuotojams reikia paskambinti ar atsiųsti SMS žinutę nemokama linija 1819, pasakyti automobilio valstybinį numerį ir savininko asmens kodą bei kasoje atsiimti polisą. Tačiau šiuose lankstinukuose nėra nurodyta viena sąlyga, kuri skelbiama akcijos taisyklėse ir interneto puslapyje www.pzu.lt. Taisyklėse yra nurodoma, kad draudėjams 2006 m. akcijos metu apdraudusiems TPVCA privalomuoju draudimu lengvąjį automobilį (tipas A1-A5) išduodama draudimo sutartis su specialia holograma. Holograma pažymėta sutartis suteikia teisę po metų atnaujinant sutartį gauti nuolaidą, lygią dviejų mėnesių draudimo kainai pagal tuo metu galiosiančius tarifus.
Tyrimo metu nustatyta, kad vartotojas, norintis apdrausti UAB DK „PZU Lietuva“ TPVCA privalomuoju draudimu lengvąjį automobilį yra informuojamas apie visas akcijos „Vairuotojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas geriausiomis sąlygomis!“ sąlygas interneto svetainėje www.pzu.lt, iš UAB DK „PZU Lietuva“ pardavimo konsultantų, iš skambučių centro „Transcom“ darbuotojų:
- jei vairuotojas nori apdrausti lengvąjį automobilį ir skambina nemokama linija 1819, tai skambučių centro „Transcom“ darbuotojai paaiškina skambinančiajam visas akcijos sąlygas (skambučių centro „Transcom“ darbuotojai pagal generalinę bendradarbiavimo sutartį (priedas Nr. 6 prie Kontaktų centro paslaugų teikimo sutarties Nr. 1/PZU – TWW, 2006 m. kovo 15d.) privalėjo bendrauti su klientais naudodamiesi patvirtinta pokalbių kliše.
- jei vairuotojas nori apdrausti lengvąjį automobilį ir siunčia SMS žinutę nemokama linija 1819, tai skambučių centro „Transcom“ darbuotojai perskambina siuntusiam SMS žinutę abonentui ir paaiškina skambinančiajam visas akcijos sąlygas (skambučių centro „Transcom“ darbuotojai privalo bendrauti naudodamiesi anksčiau minėta kliše).
- jei vairuotojas nori apdrausti lengvąjį automobilį ir kreipiasi į „PZU Lietuva“ pardavimo konsultantą, tai šis konsultantas paaiškina visas akcijos sąlygas.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad klaidinančia reklama laikoma reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti.
Atsižvelgiant į nutarimo nustatomojoje dalyje  išdėstytą informaciją negalima teigti, kad lankstinukuose naudotas teiginys „14 mėnesių draudimas už metinio poliso kainą“ galėjo suklaidinti vartotojus ir dėl savo klaidinančio pobūdžio galėjo paveikti jų ekonominį elgesį, nes vartotojas būdavo išsamiai informuojamas apie vykdomos akcijos sąlygas iki jiems pasirašant ir nusiperkant metinį UAB DK „PZU Lietuva“ TPVCA privalomojo draudimo polisą.
Įvertinus UAB DK „PZU Lietuva“ tyrimo metu gautus dokumentus bei informaciją apie vykdytą akciją „Vairuotojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas geriausiomis sąlygomis!“ nėra pagrindo teigti, kad akcijos metu platintuose lankstinukuose naudojamas teiginys: „14 mėnesių draudimas už metinio poliso kainą“   galėjo suklaidinti vartotoją ir paveikti jo ekonominį elgesį.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi ir Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktu
Konkurencijos taryba n u t a r i a :
Tyrimą dėl UAB DK „PZU Lietuva“ veiksmų atitikties Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams nutraukti.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas R.Stanikūnas