Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL UAB „FLOPO INFORMACINĖS SISTEMOS“ VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2005 06 02
  • Nutarimo Nr.: 1S-64
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2005 m. birželio 2 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją apie tyrimą dėl UAB „Flopo informacinės sistemos“ veiksmų atitikties Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Konkurencijos taryba š. m. sausio 14 d. gavo Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos persiųstą UAB „Faulana“ (S. Daukanto a. 2, Vilnius) (toliau – pareiškėja) skundą dėl UAB „Flopo informacinės sistemos“ (Šilutės pl. 23/23a, Klaipėda) veiksmų. Pareiškėja nurodė, kad 2004 m. spalio mėnesį Litexpo parodų rūmuose vykusioje parodoje „Infobalt 2004“ UAB „Flopo informacinės sistemos“, užsiimanti kompiuterinės technikos pardavimu, pristatė savo veiklą ir platino informacinius lankstinukus, kuriuose, be kita ko, buvo nurodoma: „Kiekvienam perkančiam ASUS nešiojamą kompiuterį, dovanų – ASUS krepšys ir ASUS optinė pelė!“ (toliau – lankstinukas Nr. 1). Tačiau, kaip nurodo pareiškėja, išreiškus norą pirkti vieną iš „ASUS“ kompiuterių ir sumokėjus jo kainą, UAB „Flopo informacinės sistemos“ atstovai pristatė tik patį kompiuterį ir nepateikė jo krepšio. Pareiškėjos teigimu, UAB „Flopo informacinės sistemos“ atstovai motyvavo tuo, kad krepšys nurodytas ne visų nešiojamų „ASUS“ kompiuterių komplektacijose ir, užsakius kompiuterį, kurio komplektacijoje krepšio nėra, jis nepateikiamas. Remdamasi išdėstytu, pareiškėja teigia, kad pateikdama neišsamią, apgaulingą ir klaidinančią informaciją, UAB „Flopo informacinės sistemos“ pažeidžia vartotojų teises ir interesus.
Š. m. vasario 24 dieną iš UAB „Flopo informacinės sistemos“ buvo gautas raštas, adresuotas Konkurencijos tarybai, kuriame, be kita ko, ši bendrovė pripažino, jog platino reklaminius lankstinukus Nr. 1.
Pareiškėja 2005-03-01 rašte Konkurencijos tarybai nurodė, jog pareikalavus UAB „Flopo informacinės sistemos“ pateikti kompiuterio krepšį, jiems buvo pateiktas krepšys, kuris buvo per mažas jų įsigytam kompiuteriui.
Š. m. kovo 3 dieną Konkurencijos taryba priėmė nutarimą Nr. 1S – 74 pradėti tyrimą dėl UAB „Flopo informacinės sistemos“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams.
Tyrimo metu pareiškėja pateikė Konkurencijos tarybai informaciją, jog š. m. kovo 4 d. kartu su dienraščiu „Verslo žinios“ buvo išplatintas reklaminis lankstinukas, kuriame, be kita ko, nurodoma: „Kiekvienam perkančiam ASUS nešiojamą kompiuterį, dovanų – ASUS krepšys ir ASUS optinė pelė!“ (toliau – lankstinukas Nr. 2).
Tyrimo metu UAB „Flopo informacinės sistemos“, pateikdama tyrėjo prašomą informaciją, nurodė, jog lankstinukus Nr. 1 bendrovei pateikė UAB „Acme kompiuterių komponentai“ (Jonavos g. 196, Kaunas) (toliau – ACC). ACC, pateikdama tyrėjo prašomą informaciją, nurodė, jog yra aukščiau minėtuose ASUS nešiojamų kompiuterių lankstinukuose (Nr. 1 ir Nr. 2) esančios reklamos davėja, išskyrus lankstinuke Nr. 1 nurodytų nešiojamų „ASUS“ kompiuterių kainų.
Tyrėjui paprašius ACC pagrįsti lankstinukuose Nr. 1 ir Nr. 2 naudojamo reklaminio teiginio „Kiekvienam perkančiam ASUS nešiojamą kompiuterį, dovanų – ASUS krepšys ir ASUS optinė pelė!“ teisingumą, bendrovė nurodė, jog visos reklamoje nurodytos „ASUS“ nešiojamų kompiuterių serijos buvo tiekiamos jų pirkėjams komplektuojant papildomai „ASUS“ krepšį ir „ASUS“ optinę pelę. Kaip nurodo ACC, dėl su ACC nesusijusių techninių kliūčių kai kurie A3 serijos modeliai buvo pristatyti be „ASUS“ krepšių ir/ar „ASUS“ optinių pelių. ACC teigimu, iš viso buvo parduoti 43 tokie modeliai. Kaip teigia ACC, tais atvejais, kai ACC pirkėjai ar galutiniai vartotojai nustato, kad parduoto nešiojamo kompiuterio komplektacijoje trūksta „ASUS“ krepšio ir/ar „ASUS“ optinės pelės, ACC neatsisako reklamoje nurodytos prievolės ir nedelsiant po pranešimo apie užfiksuotą trūkumą pateikia trūkstamą priedą už simbolinę 1 cento kainą. Šį faktą, ACC teigimu, patvirtina PVM sąskaitos faktūros Nr. 0016131 kopiją, kurioje nurodytas papildomai užsakytas krepšys.
Tyrimo metu nerasta įrodymų, kad reklamuojamų „ASUS“ nešiojamų kompiuterių pirkėjams, kurie negavo, kaip nurodoma reklamoje, nemokamai „ASUS“ krepšio ir/ar „ASUS“ optinės pelės, pareikalavus pateikti minėtus priedus, šie priedai jiems nebuvo pateikti.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Aukščiau minėtuose ASUS nešiojamų kompiuterių lankstinukuose (Nr. 1 ir Nr. 2) esančios reklamos, kurioje nurodoma: „Kiekvienam perkančiam ASUS nešiojamą kompiuterį, dovanų – ASUS krepšys ir ASUS optinė pelė!“, davėja yra UAB „Acme kompiuterių komponentai“.
Kadangi, kaip nurodoma aukščiau, UAB „Flopo informacinės sistemos“ pripažino, jog platino reklaminius lankstinukus Nr. 1, kuriuose nurodoma: „Kiekvienam perkančiam ASUS nešiojamą kompiuterį, dovanų – ASUS krepšys ir ASUS optinė pelė!“, remiantis Reklamos įstatymo 2 str. 13 d., laikytina, kad UAB „Flopo informacinės sistemos“ yra šios reklamos skleidėjas.
Kaip nurodoma Reklamos įstatymo 21 str. 2 d., reklamos gamintojas, tarpininkas ar skleidėjas atsako už klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą tik tuo atveju, jei žinojo ar turėjo žinoti, kad naudojama klaidinanti ar neleidžiama lyginamoji reklama arba klaidinimas ar neleistinas lyginimas įvyko dėl jo veiksmų gaminant ar skelbiant reklamą, arba reklamos gamintojas, tarpininkas ar skleidėjas negali pateikti įrodymų, leidžiančių nustatyti reklamos davėją (gamintoją).
Iš tyrimo metu surinktos informacijos nėra pagrindo teigti, kad egzistuoja Reklamos įstatymo 21 str. 2 d. numatytos aplinkybės, kad UAB „Flopo informacinės sistemos“, kaip reklaminio teiginio „Kiekvienam perkančiam ASUS nešiojamą kompiuterį, dovanų – ASUS krepšys ir ASUS optinė pelė!“ skleidėjas, būtų laikomas atsakomybės už šios reklamos naudojimą subjektu. Tyrimo metu nerasta įrodymų, kad reklamuojamų „ASUS“ nešiojamų kompiuterių pirkėjams, kurie negavo, kaip nurodoma reklamoje, nemokamai „ASUS“ krepšio ir/ar „ASUS“ optinės pelės, pareikalavus pateikti minėtus priedus, šie priedai jiems nebuvo pateikti, todėl laikytina, kad reklaminis teiginys „Kiekvienam perkančiam ASUS nešiojamą kompiuterį, dovanų – ASUS krepšys ir ASUS optinė pelė!“ nėra klaidinantis pagal Reklamos įstatymo 5 str. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog nėra Reklamos įstatymo 5 str. pažeidimo sudėties, todėl nėra būtina nustatyti, kas laikytinas atsakomybės už minėto reklaminio teiginio naudojimą subjektu pagal Reklamos 21 str. nuosatas.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 19 str. 1 d., Konkurencijos įstatymo 30 str. 2 d. 1 p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą dėl UAB „Flopo informacinės sistemos“ veiksmų atitikties Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams nutraukti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas