Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL UAB „MIKROVISATOS TV“ VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO REIKALAVIMAMS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2007 02 15
  • Nutarimo Nr.: 1S-10
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2007 m. vasario 15 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją dėl UAB „Mikrovisatos TV“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau – Reklamos įstatymas) reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas pradėtas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – Konkurencijos taryba) 2006 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. 1S – 119 „Dėl UAB „Mikrovisatos TV“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams tyrimo pradėjimo“ vadovaujantis Reklamos įstatymo 5 straipsniu, 17 straipsnio 2 dalimi, 19 straipsnio 1 dalimi ir Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi.
Reklaminės skrajutės „Visą vasarą internetas nemokamai“, kuriose teigiama „užsisakykite internetą iki 2006-08-15 ir net DU MĖNESIUS mėgaukitės sparčiuoju internetu NEMOKAMAI“ buvo platinamos nuo 2006-07-11 iki 2006-08-15. Šios reklamos davėjas yra UAB „Mikrovisatos TV“. Minėtoje reklamoje yra nurodoma, kad vartotojas užsisakęs internetą gali du mėnesius juo naudotis nemokamai, tačiau reklamoje nėra paminėtos sąlygos, kad asmuo minėtu pasiūlymu galės pasinaudoti tik sudaręs su UAB „Mikrovisatos TV“ terminuotą 12 arba 24 mėnesių paslaugų teikimo sutartį. Pagal aukščiau minėtą reklamą galima suprasti, kad vartotojas gali naudotis internetu 2 mėnesius nemokamai ir nesudaręs paslaugų teikimo terminuotos sutarties ar sudaręs terminuotą sutartį trumpesniam laikotarpiui.
Tyrimo metu UAB „Mikrovisatos TV“ pateikė įrodymus, kad potencialiam klientui buvo suteikiama informacija apie akciją bei paslaugos užsakymo tvarką ir tada įteikiama skrajutė. Skrajutę buvo galima gauti abonentų skyriuje iš klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojo arba kliento namuose iš tiesioginio pardavimo vadybininko (asmeniui, atidariusiam gyvenamo būsto duris ir susidomėjusiam siūlomomis paslaugomis, UAB „Mikrovisatos TV“ marketingo vadybininkas papasakodavo apie vykdomą akciją, papildomas akcijos sąlygas bei kitą gyventoją dominančią, su teikiamomis paslaugomis susijusią informaciją ir įteikdavo minėtos akcijos skrajutę). vartotojas susidomėjęs reklamuojama paslauga turėjo kreiptis į abonentų skyriaus klientų aptarnavimo skyriaus darbuotoją arba pasiskambinti skrajutėje nurodytu užsakymų telefonu – 311311. UAB „Mikrovisatos TV“ darbuotojai bendraujantys su vartotojais dėl paslaugos suteikimo yra įpareigoti supažindinti klientus su papildomomis sąlygomis. Tai patvirtina UAB „Mikrovisatos TV“ pateikta 2006 m. liepos 1 d. UAB „Mikrovisatos TV“ generalinio direktoriaus įsakymo kopija, kurioje be kitos informacijos nurodoma, kad nuo paslaugų teikimo pradžios 2 mėnesius nebus taikomas paslaugos abonentinis mokestis, jeigu su abonentu sudaroma terminuota 12 arba 24 mėnesių paslaugų teikimo sutartis. Taip pat šiame įsakyme pardavimo vadybininkai ir abonentų skyriaus darbuotojai yra įpareigojami supažindinti klientus su papildomomis akcijos sąlygomis.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Reklamos įstatymo 2 str. 4 d. nurodyta, kad klaidinančia reklama laikoma reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. Minėto įstatymo 5 str. 3 d. 3 p. nustatyta, kad kai sprendžiama ar reklama yra klaidinanti, reikia atsižvelgti į prekių (paslaugų) įsigijimo ir vartojimo (naudojimo) sąlygas t.y. į kainą ar jos apskaičiavimo būdą, mokėjimo sąlygas, garantijas, pristatymo ir kitas sąlygas.
Atsižvelgiant į nutarimo nustatomojoje dalyje  išdėstytą informaciją negalima teigti, kad skrajutėse naudotas teiginys „užsisakykite internetą iki 2006-08-15 ir net DU MĖNESIUS mėgaukitės sparčiuoju internetu NEMOKAMAI“ galėjo suklaidinti vartotojus ir dėl savo klaidinančio pobūdžio galėjo paveikti jų ekonominį elgesį, nes vartotojas būdavo išsamiai informuojamas apie vykdomos akcijos sąlygas iki jiems užsisakant UAB „Mikrovisatos TV“ teikiamą paslaugą – internetą.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi ir Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktu
Konkurencijos taryba n u t a r i a :
Tyrimą dėl UAB „Mikrovisatos TV“ veiksmų atitikties Reklamos įstatymo reikalavimams nutraukti.
 
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas