Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL UAB „MINOLTA KONICA BALTIA“ VEIKSMŲ REKLAMUOJANT EKSPLOATACINES MEDŽIAGAS ATITIKIMO REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNĮ TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2004 09 30
  • Nutarimo Nr.: 1S-148
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba 2004 m. rugsėjo mėn. 30 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją dėl UAB „Konica Minolta Baltia“ veiksmų reklamuojant eksploatacines medžiagas.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas pradėtas 2004-08-19 vykdant Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimą Nr. 1S-124 „Dėl UAB „Konica Minolta Baltia“ veiksmų reklamuojant eksploatacines medžiagas atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsnį“. Pareiškėja UAB „Sinerta“ 2004-06-22 pareiškime nurodė, kad UAB „Konica Minolta Baltia“ savo reklaminiame lankstinuke „Konica Minolta Baltia akcija“, kurį platina su visuomenės informavimo priemonėmis, per savo atstovus bei Minolta prekybos centruose, be kita ko nurodo: „...Mes nuoširdžiai patariame klientams neeksperimentuoti su savo aparatu naudojant neoriginalias medžiagas ir neleisti tai daryti kitiems, nes: „Konica Minolta“ aparatu padarytos kopijos/atspaudai yra daug blogesnės kokybės (blankūs arba per daug kontrastingi). Neoriginalus toneris blogai fiksuojamas popieriaus paviršiuje. Tokie spaudiniai tepa rankas , o vaizdas lengvai nusivalo arba pastebimas raidžių kraštų „ištrupėjimas“.
Neoriginalus toneris nepilnai įkraunamas elektros krūviu. Todėl jis byra ir užteršia aparatą. Jums teks daug dažniau kreiptis į serviso tarnybą dėl aparato remonto.
UAB „Konica Minolta Baltia“ negali suteikti aparatui jokių garantijų, kadangi jis eksploatuojamas nesilaikant gamintojo rekomendacijų.“
Pareiškėja UAB „Sinerta“ nurodė, kad nurodyta reklama siekiama paveikti vartotojus dėl eksploatacinių medžiagų įsigijimo ir prašė atlikti tyrimą.
Tyrimo metu UAB „Konica Minolta Baltia“ savo 2004-09-02 raštu Nr. 01-241 „Dėl informacijos pateikimo“ patvirtino, kad įmonė yra aukščiau nurodytos reklamos davėja. Reklaminės skrajutės buvo išplatintos 2004 m. birželio mėnesį. Pradėjus tyrimą UAB „Konica Minolta Baltia“ 2004-09-09 raštu Nr. 01-251 kreipėsi į Konkurencijos tarybą prašydama nutraukti pradėtą tyrimą ir nurodė, kad nutraukė reklaminių skrajučių „Konica Minolta Baltia akcija“ platinimą bei pakeitė galimai klaidinančius reklaminius teiginius, nurodytus įmonės tinklalapyje. UAB „Konica Minolta Baltia“ įsipareigoja ateityje nenaudoti klaidinančios reklamos.
Pareiškėja UAB „Sinerta“ savo 2004-09-20 rašte „Dėl galimybės nutraukti pradėtą tyrimą“, nurodė, jog ji neprieštarauja, kad, UAB „Konica Minolta Baltia“ nutraukus reklaminių skrajučių „Konica Minolta Baltia akcija“ platinimą , pakeitus įmonės tinklalapyje naudojamus galimai klaidinančius reklaminius teiginius, bei raštu įsipareigojus ateityje nenaudoti klaidinančios reklamos, pradėtas tyrimas „Dėl UAB „Konica Minolta Baltia veiksmų reklamuojant eksploatacines medžiagas atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsnį“, būtų nutrauktas.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
UAB „Konica Minolta Baltija“ reklaminiame lankstinuke „Konica Minolta Baltia akcija“ nurodyta aukščiau minėta reklama dėl eksploatacinių medžiagų naudojimo, pagal požymius gali būti vertinama kaip klaidinanti reklama ir yra draudžiama pagal Reklamos įstatymo 5 straipsno 1 dalį. Tyrimo metu nepateikti įrodymai, kad buvo padaryta esminė žala įstatymų saugomiems interesams. Tokio fakto nenustatė ir Konkurencijos taryba. Ūkio subjektas, įtariamas įstatymo pažeidimu, geranoriškai nutraukė veiksmus ir pateikė Konkurencijos tarybai rašytinį įsipareigojimą tokių veiksmų neatlikti.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 str. 2 d. 2 p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Nutraukti tyrimą dėl UAB „Konica Minolta Baltia“ veiksmų, reklamuojant eksploatacines medžiagas, atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnį.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas