Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL UAB „OMNITEL“ VEIKSMŲ ATITIKIMO REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNĮ TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2004 04 22
  • Nutarimo Nr.: 1S-62
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2004 m. balandžio 22 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją dėl UAB „OMNITEL“ veiksmų atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Pareiškėjas - UAB „TELE2“ kreipėsi į Konkurencijos tarybą su prašymu pradėti tyrimą dėl UAB „OMNITEL“ skleidžiamos reklamos. Pareiškėjas nurodė, kad bendrovės „Omnitel“ paslaugos „Ežys“ reklamoje, skleidžiamoje spaudoje, internete bei televizijoje, teigiama, jog tai pigiausia išankstinio apmokėjimo mobiliojo ryšio kortelė. Tuo pačiu yra nurodomi ir minėtos paslaugos mokesčiai bei tarifai paslaugos naudotojams:
9 Lt - „Ežio“ pakuotės kaina;
0,11 Lt - pokalbio minutės tarifas, skambinant „Ežio“ tinkle;
0,11 Lt - SMS trumposios žinutės į visus Lietuvos tinklus;
0,44 Lt - pokalbio minutės tarifas, skambinant į kitus Lietuvos tinklus ( Omnitel, Bitė GSM, Tele2).
Nuo 2003 m. gruodžio 16 d. UAB „Tele2“ sumažino išankstinio apmokėjimo paslaugos „Mažylis“ kortelės kainą bei kitus tarifus:
8,50 Lt - „Mažylio“ pakuotės kaina;
0,10 Lt - pokalbio minutės tarifas, skambinant „Mažylio“ tinkle;
0,10 Lt - SMS trumposios žinutės kaina į visus Lietuvos tinklus;
0,43 Lt - pokalbio minutės tarifas, skambinant į kitus Lietuvos tinklus (Tele2, Bitė GSM, Omnitel).
Pareiškėjo teigimu, UAB „Omnitel“ pasirinktas reklamos būdas, nurodant savo išankstinio apmokėjimo kortelę „Ežys“ kaip pigiausią kortelę kainos aspektu yra klaidinanti reklama. UAB „Tele2“ mano, kad UAB „Omnitel“ skleidžiama reklama dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti asmens ekonominį elgesį, tuo pakenkti kitų ūkio subjektų, tarp jų ir UAB „Tele2“, galimybėms konkuruoti.
Atliekant tyrimą dėl galimo Reklamos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo, 2004-02-03 Konkurencijos tarybos administracija raštu Nr. (5.1-11)-6V-104 kreipėsi į UAB „Omnitel“ su prašymu dėl tyrimui reikalingos informacijos ir dokumentų pateikimo.
2004-02-19 iš UAB „Omnitel“ gautas raštas Nr. 2300-486 su paaiškinimais ir priedais. 2003 m. sausio 1 d. bendradarbiavimo sutartis Nr. 3030-472, pasirašyta tarp UAB „OMD Lietuva“ ir UAB „Omnitel“ bei 2003 m. rugsėjo 11d. sutartis Nr. 3020-1276 dėl reklamos paslaugų, pasirašyta tarp UAB „LEO BURNETT VILNIUS“ ir UAB „Omnitel“ rodo, kad UAB „Omnitel“ yra reklamos davėjas. Bendrovė informavo, kad išankstinio apmokėjimo kortelė (su ženklu) „Ežys“ pradėta reklamuoti 2003 m. lapkričio 4 d. Reklama buvo skleidžiama įvairiose žiniasklaidos priemonėse (spaudoje, televizijoje, radijo stotyse), internete, prekybos vietose platinamose skrajutėse bei autobusų stotelėse iškabintuose plakatuose. Leidiniuose: „Alio reklama“, „Kauno diena“, „Krepšinis“, „Laisvalaikis“, „Mokyklos frontas“, „TV antena“, „TV gidas“ ir „Vakaro žinios“, kaip nurodė UAB „Omnitel“ (reklamos davėjas), buvo skleidžiama šių tekstų reklama: „Pigiausia mobiliojo ryšio kortelė. Nieko negaliu sau padaryti. Aš - pigiausias. Šiandien „Ežio“ kortelė - 9 Lt. <.. .>„, „Nieko negaliu sau padaryti. Aš - pigiausias. Šiandien „Ežio“ kortelė - 9 Lt. <.. .>„, „<.. .> EŽYS - labai pigi mobiliojo ryšio kortelė. EŽYS yra pigiausias,.ir taškas. Tel. 8-62100117“, „<.. .> Dabar parduodamos labai pigios mobiliojo ryšio kortelės EŽYS“. Televizijos kanalais buvo skleidžiami ši reklama: „<...> Nieko negaliu sau padaryti - esu pigiausias. „Ežio“ kortelė - 9 Lt. Pigiausia mobiliojo ryšio kortelė „Ežys“. Šiandien - 9 Lt. Pigiausia, ir taškas“, o radiojo stotyse nuo aukščiau minėto laiko buvo skelbiama, kad „<...> Aš jau beveik du mėnesiai kaip pigiausias. Esu pigiausias, ir nieko sau negaliu padaryti. Štai „Ežio“ kortelė šiuo metu kainuoja 9 litus. Ačiū! Pigiausias, ir taškas!“, „Ežio“ interneto puslapyje taip pat buvo skelbiama: „<.. .> Šiandien „EŽIO“ pakuotė kainuoja 9 Lt. <...> nauja pigiausia mobiliojo ryšio kortelė“. Šias išvardintas reklamas UAB „Omnitel“ naudojo iki 2004 m. sausio 11d.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Įvertinus pareiškėjo pateiktą informaciją apie skelbtos reklamos galimai klaidinantį pobūdį ir UAB „Omnitel“ pateiktą informaciją Konkurencijos tarybos nuomone aukščiau minimos reklamos iki 2003 m. gruodžio 16 d. buvo teisingos, nes UAB „Omnitel“ mobiliojo ryšio paslaugos „Ežys“ kortelė buvo pigiausia (kainavo 9 Lt), o paslaugos „Mažylis“ pakuotė tuo metu vartotojams kainavo 10,50 Lt. Tyrimo metu nustatyta, kad „Ežys“ paslauga orientuota į mobiliojo ryšio paslaugų vartotojus, kurie daug bendrauja siaurose grupėse tiek skambindami, tiek siųsdami trumpąsias žinutes. Be to, paslaugos „Ežys“ naudojimo instrukcijoje buvo nurodyta, kad vartotojai visada tarpusavyje kalbėsis mažiausiais tarifais (0,11 Lt-pokalbio minutės tarifas), o trumposios žinutės (SMS) į visus Lietuvos tinklus kainuos irgi 0,11 Lt. 2003 m. pabaigoje jau buvo apie 30 000 paslaugos „Ežys“ vartotojų. Tų pačių metų gruodžio 16 d. UAB „Tele2“ sumažinus analogiškos paslaugos „Mažylis“ pakuotės kainą iki 8,50 Lt - pastaroji tapo pigiausia išankstinio apmokėjimo kortele. Taigi nuo šios datos (2003-12-16) UAB „Omnitel“ skelbta reklama pagal požymius galima būtų vertinti kaip neatitinkančią Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. 1 p. reikalavimų. Tačiau ne kiekviena reklama, kurioje pateikiama neteisinga informacija gali būti pripažinta kaip klaidinanti.
Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad klaidinančia reklama laikoma reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. Minėto įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 3 punktas nurodo, kad kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, ypač reikia atsižvelgti į joje esančią informaciją apie „prekių (paslaugų) įsigijimo ir vartojimo (naudojimo) sąlygas - <...> mokėjimo sąlygas“. Taigi nagrinėtu atveju, nors reklama skelbė, kad „Ežys“ yra pigiausia mobiliojo ryšio kortelė, manome, kad šis teiginys negalėjo lemti vartotojo apsisprendimo naudotis „Ežio“ paslauga, kadangi jo pasirinkimą įtakoja ir kiti veiksniai, susiję su paslaugos įsigijimo ir naudojimo sąlygomis. Tiek „Ežio“, tiek „Mažylio“ siūlomos paslaugos yra pigiausios, bendraujant savame tinkle ( „Ežiui“ su „Ežiu“, „Mažyliui“ su „Mažyliu“), todėl potencialiam vartotojui svarbu, kiek jo artimųjų ir draugų rate yra vienos ar kitos paslaugos vartotojų. Išankstinio apmokėjimo mobiliojo ryšio kortelės „Mažylis“ reklaminės kompanijos metu vartotojams buvo aiškinama, kad ne „Ežys“, o „Mažylis“ yra pigiausias, pateikiamos palyginamosios kainų lentelės, akivaizdžiai rodančios, kad kortelės „Mažylis“ kaina yra mažesnė. Be to, šių kortelių prekybos vietose vartotojas taip pat galėjo sužinoti, kiek kainuoja mobiliojo ryšio kortelės „Ežys“ siūlomos paslaugos bei palyginti jas su analogiškomis paslaugos „Mažylis“ kainomis. Reklamos vartotojas šioje konkrečioje situacijoje, tik įvertinęs visą informaciją, priims sprendimą įsigyti kortelę ir tapti išankstinio mokėjimo paslaugos „Ežys“ vartotoju.
Atsižvelgus į išdėstytą, nėra pagrindo teigti, kad UAB „Omnitel“ skelbta reklama nuo 2003 m. gruodžio 16 d. iki 2004 m. sausio 11d galėjo paveikti vartotojo ekonominį elgesį. UAB „Omnitel“ geranoriškai nutraukė aukščiau minėtų reklamų naudojimą.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi, 19 straipsnio 1 dalimi, Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 ir 3 dalimis bei Konkurencijos tarybos darbo reglamento 98 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Tyrimą dėl „Dėl UAB „Omnitel“ veiksmų atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsnio nuostatas nutraukti.
2. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, tyrimas gali būti atnaujintas.
 
Tarybos narė
l.e. pirmininko pareigas Danguolė Klimašauskienė