Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL UAB „RUBIKON APSKAITOS SISTEMOS“ SKELBTOS REKLAMOS ATITIKIMO REKLAMOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS

  • 2003 02 06
  • Nutarimo Nr.: 2S-3
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių: V.Kavaliausko, D.Klimašauskienės, J.Rasimavičiaus, G.Stuko,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojams: V.Gliebui, A.Karpavičiui, P.Kvietkauskienei, J.Laureckaitei, E.Navickaitei, Š.Pajarskui,
dalyvaujant proceso šalims:
Vilniaus miesto komunalinio ir butų ūkio įmonių asociacijos įgaliotam advokatui A.Mesoniui, UAB „Rubikon apskaitos sistemos“ įgaliotiems atstovams Ž.Lapinskui ir P.Kibickui,
UAB „Adell reklama“ direktoriui A.Savickui,
viešame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB „Rubikon apskaitos sistemos“ skelbtos reklamos atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau – Reklamos įstatymas) 6 straipsnio reikalavimus.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas buvo pradėtas 2002 m. spalio 31 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.115 Vilniaus miesto komunalinio ir butų ūkio įmonių asociacijos (toliau – pareiškėjas) pareiškimo pagrindu. UAB „Rubikon apskaitos sistemos“ dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ 2002 m. rugsėjo bei spalio mėnesį skelbė reklamą „Patinka?“, kurioje vaizduojamas neegzistuojančios UAB „Išlaidlita“ mokamasis pranešimas savo forma panašus į Vyriausybės nutarimu patvirtintą gyventojų atsiskaitymo už gyvenamųjų namų nuomą, eksploatavimą ir komunalines paslaugas sąskaitos formą. Reklamoje vaizduojamo mokamojo pranešimo grafoje „Pavadinimas“ pateikiamas sąrašas paslaugų, pavadintų „Šviesi ateitis“, „Pastato nepriežiūros išlaidos“, „Tai, ko mes nepadarėme“, „Bendro pobūdžio išlaidos“, „Popierizmas“, „Tušti pažadai“. Pareiškėjo nuomone, šia reklama siekiama sumenkinti jo atstovaujamų įmonių veiklos įvaizdį, ir pareiškėjas prašo pripažinti minėtą reklamą klaidinančia.
Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnas pateikė Konkurencijos tarybai tyrimo išvadą, kad minėta UAB „Rubikon apskaitos sistemos“ skelbta reklama atitinka lyginamosios reklamos požymius. Pareigūnas nustatė, kad minėtoje reklamoje nėra nurodomos esminės, tikrinamos paslaugų savybės. Tikrovės neatitinkančiais įrašais konkurento naudojamoje mokėjimo pranešimo formoje siekiama tiesiog simboliškai pavaizduoti pareiškėjo atstovaujamas įmones, kaip renkančias nepagrįstus, išgalvotus mokesčius, tuo pačiu netiesiogiai parodant, kad UAB „Rubikon apskaitos sistemos“ teikiamos paslaugos yra aukštesnės kokybės. Nagrinėjamoje reklamoje siekimas parodyti pareiškėjo įmonių veiklą kaip nekokybišką, neatitinkančią techninių reikalavimų bei vartotojų lūkesčių, nepateikiant konkrečių įrodymų yra nekorektiškas, diskredituojantis pareiškėjo atstovaujamų įmonių vardą, menkinantis jų veiklos įvaizdį bei dalykinę reputaciją. Nustatyta, kad reklama „Patinka?“ galėjo pakenkti pareiškėjo atstovaujamų įmonių galimybėms konkuruoti Vilniaus miesto gyvenamųjų namų administratorių rinkimuose.
Įvertinęs atlikto tyrimo medžiagą, Konkurencijos tarybos pareigūnas pateikė Konkurencijos tarybai tokius siūlymus:
Pripažinti UAB „Rubikon apskaitos sistemos“ skelbtą reklamą „Patinka?“, vaizduojančią pareiškėjo naudojamą mokamojo pranešimo formą su ironiškais, tikrovės neatitinkančiais paslaugų pavadinimais, neleistina lyginamąja reklama.
Įpareigoti UAB „Rubikon apskaitos sistemos“ nedelsiant nutraukti neleistinos lyginamosios reklamos naudojimą.
Įspėti UAB „Rubikon apskaitos sistemos“, kad nedelsiant nenutraukus ar atnaujinus neleistinos lyginamosios reklamos naudojimą, bus skiriamos Reklamos įstatymo 22 straipsnyje nustatytos baudos.
Posėdyje dalyvavęs Vilniaus miesto komunalinio ir butų ūkio įmonių asociacijos įgaliotas advokatas A.Mesonis teigė, kad asociacija sutinka su tyrimo išvadomis. A.Mesonio nuomone, pripažinus diskredituojančią reklamą neleistina, reikėtų vadovaujantis Reklamos įstatymo 19 str. 2 d. 5 p. įpareigoti bendrovę paneigti minėtą reklamą tame pačiame leidinyje, kuriame ji buvo skelbta. A.Mesonio nuomone, pasiūlymų 1 punkte žodį „neleistina“ reikia keisti žodžiu „klaidinanti“, o pripažinus minėtą reklamą klaidinančia atitinkamai pagal Reklamos įstatymo 22 str. 1 d. reikėtų spręsti klausimą dėl baudos skyrimo.
Posėdyje dalyvavęs UAB „Rubikon apskaitos sistemos“ įgaliotas atstovas Ž.Lapinskas paaiškino, kad reklamą UAB „Rubikon apskaitos sistemos“ užsakymu sukūrė UAB „Adell reklama“, kuri nėra lyginamoji ir nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų. Ž.Lapinskas teigė, jog „Adell reklama“ šią reklamą sukūrė prieš tai apklaususi vartotojus, kaip jie vertina jau dirbančių minėtoje rinkoje įmonių teikiamas paslaugas. Ž.Lapinskas teigė, kad minėtos reklamos tikslas buvo atkreipti vartotojų dėmesį, kad į rinką ateina privatus ūkio subjektas, kuris dirbs geriau. Atsakydamas į klausimus Ž.Lapinskas paaiškino, kad jis nesutinka, jog buvo menkinamos kitų ūkio subjektų teikiamos paslaugos, Ž.Lapinsko nuomone, šia reklama buvo parodyta esama situacija.
UAB „Adell reklama“ direktoriaus A.Savicko nuomone, minėtoje reklamoje nėra niekas su niekuo lyginamas, o reklamoje panaudotas čekio dizainas yra universalus, jis neidentifikuoja jokios konkrečios įmonės ar įmonių grupės. Atsakydamas į klausimus A.Savickas paaiškino, kad minėta apklausa nebuvo reprezentatyvi apklausa, apklausta buvo apie 40 gyventojų ir nuomonė buvo susidaryta šių atsakymų pagrindu.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalį, reklama yra bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą.
Reklamos įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad reklama, kurioje tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ar paslaugos, yra lyginamoji. Spręsdama, ar tokia reklama yra leistina Konkurencijos taryba vertino, ar joje objektyviai lyginamos viena ar daugiau esminių, tikrinamų ir būdingų prekių ar paslaugų savybių; ar nagrinėjama reklama nediskredituoja ir nemenkina konkurento prekių ar paslaugų ženklų, firmos vardo, kitų žymenų, veiklos, jo teisinės, finansinės ar kitokios padėties.
UAB „Rubikon apskaitos sistemos“ reklama „Patinka?“, nors tiesiogiai konkurento neįvardija, tačiau netiesiogiai nurodo pareiškėjo teikiamas paslaugas ir todėl laikytina lyginamąja reklama. Reklamoje vaizduojamas mokamasis pranešimas pagal identišką šriftą, maketavimą, paslaugų pavadinimų išdėstymą atitinka pareiškėjo vartotojams siunčiamus mokamuosius pranešimus. Ši atsiskaitymo forma buvo patvirtinta 1997 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1432. Pagal minėtą atsiskaitymo formą parengtus mokamuosius pranešimus Vilniuje naudoja pareiškėjo atstovaujamos 25 butų ūkio eksploatavimo įmonės. Mokėjimo pranešimuose nurodomų atliktų paslaugų sąrašas atitinka Vuriausybės nutarime išvardintų paslaugų pavadinumus, o paslaugų kainos yra patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės norminiais aktais.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 752 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ patvirtinta nauja gyvenamųjų namų administravimo tvarka, pagal kurią į patalpų priežiūros rinką siekė patekti ir UAB „Rubikon apskaitos sistemos“. Tai rodo ir reklamoje „Patinka?“ esantis užrašas „TEISINGAI pasirink namo administratorių! Juk tai TAVO namas“. Reklamoje vaizduojant konkurento naudojamą atsiskaitomosios sąskaitos formą, virš jos pateikiant klausimą „Patinka?“ ir čia pat siūlant savo paslaugas („Jei ne, tada imk ir sužinok už ką moki. Ir mokėk tik už tai, ką gauni! Nuo šiol tavo namu, jo bendros paskirties patalpomis bei aplinka pasirūpins „Rubikon apskaitos sistemos“) netiesiogiai lyginamos savos ir konkurento teikiamos paslaugos.
Kadangi UAB „Rubikon apskaitos sistemos“ skelbta reklama atitinka lyginamosios reklamos požymius, ši reklama turi atitikti ir Reklamos įstatymo 6 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Pagal Reklamos įstatymo 6 str. 1 d. 3 p. lyginamoji reklama leidžiama, jei joje objektyviai lyginamos viena ar daugiau esminių, tikrinamų ir būdingų prekių ar paslaugų savybių, taip pat gali būti lyginama ir kaina. UAB „Rubikon apskaitos sistemos“ nagrinėjamoje reklamoje nenurodo esminių, tikrinamų konkurento teikiamų paslaugų savybių ir jų nepalygina objektyviai. Tačiau ironiškais, tikrovės neatitinkančiais įrašais „Šviesi ateitis, pastato nepriežiūros išlaidos, tai, ko mes nepadarėme, bendro pobūdžio išlaidos, popierizmas, tušti pažadai“, išspausdintais pagal pareiškėjo naudojamą mokėjimo pranešimo formą sumaketuotoje reklamoje, siekiama simboliškai pavaizduoti pareiškėjo atstovaujamas įmones, kaip renkančias nepagrįstus, išgalvotus mokesčius, tuo pačiu netiesiogiai parodant, kad UAB „Rubikon apskaitos sistemos“ teikiamos paslaugos yra geresnės kokybės. Todėl UAB „Rubikon apskaitos sistemos“ reklama „Patinka?“ neatitinka Reklamos įstatymo 6 str. 1 d. 3 p. numatyto objektyvaus palyginimo kriterijaus.
Pagal Reklamos įstatymo 6 str. 1 d. 5 p. lyginamoji reklama leidžiama, jeigu reklama nediskredituoja ir nemenkina konkurento prekių, paslaugų, jo prekių ar paslaugų ženklų, firmos vardo, kitų žymenų, veiklos, jo teisinės, finansinės ar kitokios padėties. Siekimas parodyti pareiškėjo įmonių veiklą kaip nekokybišką, neatitinkančią techninių reikalavimų bei vartotojų lūkesčių, kai nėra pateikta konkrečių įrodymų, yra nekorektiškas, diskredituojantis pareiškėjo atstovaujamų įmonių vardą, menkinantis jų veiklos įvaizdį bei dalykinę reputaciją. Taigi UAB „Rubikon apskaitos sistemos“ skleista reklama „Patinka?“ diskreditavo bei menkino pareiškėjo atstovaujamų įmonių teikiamas paslaugas ir todėl pripažintina neleistina pagal Reklamos įstatymo 6 str. 1 d. 5 p.
Dėl Vilniaus miesto komunalinio ir butų ūkio įmonių asociacijos įgalioto advokato A.Mesonio siūlymo reklamą „Patinka?“ kvalifikuoti klaidinančia pagal Reklamos įstatymo 6 str. 1 d. 1 p., tai tyrimo byloje nėra surinkta jokių įrodymų, kad nagrinėjama reklama galėjo paveikti vartotojų ekonominį elgesį ir todėl ji nėra klaidinanti reklama kaip tai apibrėžta Reklamos įstatymo 2 str. 4 d.
Dėl UAB „Rubikon apskaitos sistemos“ įgalioto atstovo Ž.Lapinsko paaiškinimų, kad reklama buvo sukurta vartotojų apklausų pagrindu, tai, kaip nurodė šią reklamą sukūrusios UAB „Adell reklama“ direktorius A.Savickas, atlikta vartotojų apklausa apėmė labai nedidelę komunalinių paslaugų vartotojų grupę ir todėl nėra reprezentatyvi. Vis dėlto, netgi reprezentatyvios vartotojų apklausos rezultatai nėra pakankamas pateisinantis pagrindas lyginamajai reklamai, kuri neatitinka objektyvaus lyginimo kriterijaus ir reikalavimo nediskredituoti ir nemenkinti konkurento prekių, paslaugų, jo prekių ar paslaugų ženklų, firmos vardo, kitų žymenų, veiklos, jo teisinės, finansinės ar kitokios padėties.
Konkurencijos taryba priimdama šį nutarimą vadavosi teisės principu lex retro non agit (įstatymas atgal negalioja) ir taikė teisės pažeidimo padarymo metu galiojusią Reklamos įstatymo redakciją.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 6 str. 1 d. 3 ir 5 p., 19 str. 1 d. ir 22 str. 7, 8, 9 d. (Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo aktuali redakcija iki 2002 m. gruodžio 3 d.),
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Pripažinti UAB „Rubikon apskaitos sistemos“ skelbtą reklamą „Patinka?“, vaizduojančią pareiškėjo naudojamą mokamojo pranešimo formą su ironiškais, tikrovės neatitinkančiais paslaugų pavadinimais, neleistina lyginamąja reklama.
2. Įpareigoti UAB „Rubikon apskaitos sistemos“ nedelsiant nutraukti neleistinos lyginamosios reklamos naudojimą.
3. Įspėti UAB „Rubikon apskaitos sistemos“, kad, nedelsiant nenutraukus ar atnaujinus neleistinos lyginamosios reklamos naudojimą, bus skiriamos Reklamos įstatymo 22 straipsnyje numatytos baudos.
 
Konkurencijos tarybos pirmininkas Rimantas Stanikūnas