Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL UAB „VILDORA“ VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2007 11 15
  • Nutarimo Nr.: 1S-151
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2007 m. lapkričio 15 d. posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją apie atliktą tyrimą dėl UAB „Vildora“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau – Reklamos įstatymas) 5 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas pradėtas Konkurencijos tarybos 2007-09-20 nutarimu Nr. 1S-111 „Dėl UAB „Vildora“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams tyrimo pradėjimo“.
Į Konkurencijos tarybą 2007-08-29 raštu kreipėsi Danutė Ramanauskienė, atstovaujanti 29 turistų grupę, (toliau – pareiškėja) ir nurodė, jog 2007 m. gegužės 19 – 28 dienomis keliavo maršrutu Pietų Prancūzija – Šiaurės Italija. Turistinius kelialapius pirko ir kelionės sutartį (toliau – Sutartis) pasirašė 2007 m. gegužės 18 dieną kelionių agentūroje UAB „Vildora“. Pareiškėja nurodė, jog prieš Sutarties pasirašymą susipažino su UAB „Vildora“ sudaryta kelionės programa (toliau – Programa), kurioje nurodyta, jog kelionės metu, 2007 m. gegužės 22-25 dienomis bus 4 nakvynės Nicoje, tačiau, vietoje numatytų nakvynių Nicoje, turistai buvo apgyvendinti viešbutyje „Aurelia“, kuris yra 1,5 val. kelio nuo Nicos.
Pareiškėja mano, jog turistų grupė buvo suklaidinta, nes kelionė nebuvo suorganizuota pagal su kelionės organizatoriumi sutartą programą.
Nustatyta, jog vietoje Programoje numatytų keturių nakvynių Nicoje, turistai kelionės metu buvo apgyvendinti viešbutyje „Aurelia“, kuris yra 1,5 val. kelio nuo Nicos.
Tyrimo metu, įvertinus faktinių aplinkybių visumą, nustatyta, jog kelione suinteresuotų asmenų įgaliotas asmuo kreipėsi į UAB „Vildora“ ir pateikė savo pageidavimus dėl planuojamos kelionės. UAB „Vildora“ kelionei 2007 m. gegužės 19 – 28 dienomis maršrutu Pietų Prancūzija-Šiaurės Italija, atsižvelgdama į kelionės užsakovo pateiktus pageidavimus, sudarė individualią, konkrečiai turistų grupei skirtą, Programą, kuri buvo įteikta šios kelionės užsakovui. Bendrovės teigimu, Programa niekur kitur nebuvo platinta.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos tarybos kompetenciją dėl gauto pareiškimo nustato Reklamos įstatymas.
Šio įstatymo 5 straipsnis draudžia naudoti klaidinančią reklamą. Pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalį reklama yra laikoma bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, prieš turizmo paslaugų teikimo sutarties pasirašymą kelionės organizatorius ir (ar) kelionių agentūra privalo įteikti turistui rašytinį dokumentą, kuriame, be kita ko, būtų išsami informacija apie apgyvendinimo tipą, objekto vietą. Vadovaujantis 2003 m. kovo 26 d. Valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 18-V patvirtintų Turizmo paslaugų teikimo sutarties standartinių sąlygų 4.1.6. punktu, kelionės organizatorius, be kita ko, įsipareigoja prieš išvykstant į kelionę, rašytine forma turistui pateikti informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą. Analogiškas kelionės organizatoriaus įsipareigojimas numatytas ir Sutarties, sudarytos tarp UAB „Vildora“ ir pareiškėjos atstovaujamos grupės narių, 1.1.6. punkte.
Atsižvelgiant į išdėstytą, laikytina, jog UAB „Vildora“, kaip kelionės, vykusios 2007 m. gegužės 19-28 d. maršrutu Pietų Prancūzija-Šiaurės Italija, organizatorius, be kita ko, privalėjo pateikti šios kelionės dalyviams – turistams informaciją apie nakvynės vietas. Būtent tokia informacija, t. y. jog kelionės metu keturias naktis bus nakvojama Nicoje, buvo pateikta turistams kelionės Programoje, kuri yra neatskiriama Sutarties dalis.
Remiantis išdėstytu, o taip pat atsižvelgiant į tai, kad minėta Programa buvo individuali – sudaryta konkrečiai turistų grupei, atsižvelgiant į jų pageidavimus, laikytina, kad šioje Programoje pateikta informacija apie keturias nakvynes Nicoje nėra reklama, todėl nėra pagrindo vertinti tokios informacijos atitikties Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams.
Dėl UAB „Vildora“ veiksmais nesilaikant sutartinių įsipareigojimų pažeistų teisių gynimo pareiškėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, gali kreiptis į teismą.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą dėl UAB „Vildora“ veiksmų atitikties Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams nutraukti, tyrimo metu paaiškėjus, kad nėra teisės pažeidimo sudėties.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas