Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL UAB „VP MARKET“ VEIKSMŲ REKLAMUOJANT AKCIJĄ „ERMITAŽAS“ ATITIKTIES REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIUI TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2005 02 17
  • Nutarimo Nr.: 1S-20
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau- Konkurencijos taryba) 2005 m. vasario 17 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją dėl UAB „VP MARKET“ veiksmų reklamuojant akciją „Ermitažas“ atitikties Reklamos įstatymo 5 straipsniui.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Konkurencijos taryba gavo Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos persiustą p. Rūtos Pivoriūnienės raštą. Rašte nurodyta, jog UAB „VP Market“ 2004 m. gruodžio 10-31 d. organizavo akciją „Ermitažas“, kurios metu pateikus ne mažiau nei 30 Lt vertės „Saulutės“ kasos kvitą, žadama 15 procentų nuolaida užuolaidoms, kilimams bei baldams. Rūta Pivoriūnienė rašte nurodė, jog minima informacija vartotojams pateikta reklaminiame lankstinuke. Pareiškėja mano, kad UAB „VP Market“ skleista reklama yra klaidinanti, nes reklamoje nurodyta 15 procentų nuolaida suteikiama tik už vieną pirktą prekę. Tokiu būdu, pareiškėjos nuomone, UAB „VP Market“ siekia pritraukti kuo daugiau vartotojų.
Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „VP Market“ 2004 m. gruodžio 10-31d. ir 2005 m. sausio 1-31 d. organizavo akciją „Ermitažas“. Reklamuojant šią akciją, 2004 m. gruodžio 10-31 d. buvo skelbiama: „ Pirkite už 30 Lt Minima Media Maxima Saulutė. Pateikite kasos kvitą su ne mažesne nei 30 Lt suma statybinių medžiagų ir namų dekoravimo centre “Ermitažas” gaukite 15 procentų nuolaidą užuolaidoms, kilimams, baldams ...Akcijoje dalyvauja pirkimo kvitai, kuriuose nurodyta pirkimo data - gruodžio 10-31 d.”. Reklamuojant akciją “Ermitažas” 2005 m. sausio 1-31 d. buvo skelbiama: „ Pirkite už 30 Lt Minima Media Maxima Saulutė. Pateikite kasos kvitą su ne mažesne nei 30 Lt suma statybinių medžiagų ir namų dekoravimo centre “Ermitažas” gaukite 15 procentų nuolaidą darbo įrankiams, patalynei, kiliminei dangai ...Akcijoje dalyvauja pirkimo kvitai, kuriuose nurodyta pirkimo data - sausio 1-31 d.“. Aukščiau nurodytos reklamos davėja yra UAB „VP Market“. Tai patvirtino UAB „VP Market“ Konkurencijos tarybai 2005-01-11 raštu Nr. 59 „Dėl informacijos pateikimo“.
UAB „VP Market“ taip pat nurodė, jog reklamuojant akciją „Ermitažas“, įmonės prekybos centruose ir parduotuvėse „Saulutė“ buvo platinamos 2-jų formatų skrajutės, ten pat pakabintuose plakatuose nurodytas reklaminis tekstas. Minima reklama patalpinta ir prekybos kataloguose „Ermitažas“ bei „Maxsima“, žurnaluose „TV Antena“ ir „TV Klubas“, „Krepšinis“, „Stilius“, akcijos metu prekybos centre „Ermitažas“ transliuoti reklaminiai skelbimai per vietinį radiją, 2005 m. sausio 3-31 d. radijo stotyse „LR1“ ir „Radiocentras“.
UAB „VP Market“ 2005-01-11 raštu Nr. 59 „Dėl informacijos pateikimo“ nurodė, jog „...nurodytu laikotarpiu 15 procentų nuolaida pagal pateiktą vieną kasos kvitą buvo taikoma vieną kartą visoms per tą vieną kartą perkamoms, reklamoje nurodytoms prekėms, nepriklausomai nuo įsigijamų prekių kiekio, o ne vienai, reklamoje nurodytai prekei“. Taip pat, UAB „VP Market“ 2005-02-04 raštu „Dėl duomenų pateikimo“ nurodė, jog reklaminės akcijos „Ermitažas“ sąlygos patvirtintos UAB „VP Market“ pardavimų direktorės 2004-12-07 nurodymu Nr.1007-95 ir 2004-12-30 nurodymu Nr.1230-32, bei pateikė šių nurodymų kopijas. Reklaminės akcijos “Ermitažas” pravedimo nurodymuose , be kitų sąlygų nurodyta, jog vienas kvitas suteikia galimybę gauti nurodyto dydžio nuolaidą vieną kartą bet kokiam kiekiui perkamų ir akcijoje dalyvaujančių prekių.
UAB „VP Market“, kaip skelbtų reklaminių teiginių teisingumo įrodymą pateikė 2004-12-18 dienos pirkimo kvitų Nr. 1112 ir Nr.1051, 2005-01-22 dienos pirkimo kvitų Nr.8279 ir Nr. 8591, 2005-01-12 dienos pirkimo kvito Nr.6220 kopijas. Be to, UAB „VP Market“ pateikė reklamoje nurodytų prekių patvirtintas kainų etikečių kopijas. Pagal pateiktų dokumentų kopijas nustatyta, jog pirkėjams, reklaminės akcijos “Ermitažas” metu įvykdžiusiems kitas akcijos sąlygas, suteikiama nurodyta nuolaida bet kokiam kiekiui perkamų ir akcijoje dalyvaujančių prekių.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Reklamos įstatymo 2 str. 4 d. nustatyta, kad klaidinanti reklama – reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti.
Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. 1 p. nurodo, kad reklamoje pateikiami teiginiai yra neteisingi, jeigu reklamos davėjas negali pagrįsti šių teiginių teisingumo jos naudojimo metu. Sprendžiant ar reklama yra klaidinanti, Konkurencijos taryba vadovaujasi teisingumo, išsamumo ir pateikimo kriterijais. UAB „VP Market“ pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, jog reklamoje skelbta nuolaida buvo suteikiama visoms per vieną kartą pirktoms, reklamoje nurodytoms prekėms, nepriklausomai nuo įsigyjamų prekių kiekio, o ne vienai, reklamoje nurodytai prekei. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamos reklamos vertinti kaip neatitinkančios Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. 1 p. reikalavimų, nėra pagrindo.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 30 str. 2 d.1 p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą dėl UAB „VP Market“ veiksmų reklamuojant akciją „Ermitažas“ atitikties Reklamos įstatymo 5 straipsniui, nutraukti.
 
Tarybos narys
L.e. pirmininko pareigas Jonas Rasimavičius