BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL VAISTINIŲ STEIGIMO TVARKOS NORMINIŲ AKTŲ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NUOSTATOMS

  • 2000 02 10
  • Nutarimo Nr.: 1/b
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių A.Klimo, D.Klimašauskienės, Š.Pajarsko, J.Rasimavičiaus,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnams L.Darulienei, L.Kasperavičienei, P.Kvietkauskienei, E.Navickaitei,
dalyvaujant proceso šalims:
Sveikatos apsaugos ministerija: Farmacijos departamento direktorius G.Viskaitis, Farmacijos departamento Vaistų politikos skyriaus vyr. specialistė I.Medžiaušaitė, Teisės skyriaus vyr. specialistas V.Abramovičius,
dalyvaujant kitiems proceso dalyviams:
Lietuvos Farmacijos sąjunga: prezidentas E.Tarasevičius,
Vaistinių asociacija PROVIFARMA: direktorė J.Urbienė.
Pareiškėjas S.Pūras apie posėdžio vietą ir laiką buvo informuotas Konkurencijos tarybos 2000 01 27 registruotu laišku Nr.937, tačiau posėdyje nedalyvavo.
Pareiškėja O.Šiaulaitienė apie posėdžio vietą ir laiką buvo informuota Konkurencijos tarybos 2000 01 27 registruotu laišku Nr.936, tačiau posėdyje nedalyvavo,
viešame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl vaistinių steigimo tvarkos norminių aktų atitikimo Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) nuostatoms.
Konkurencijos taryba nustatė:
Tyrimas buvo pradėtas pagal S.Pūro ir O.Šiaulaitienės pareiškimus. Tyrimas buvo atliekamas dėl LR Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - SAM) 1999 06 03 įsakymu Nr.273 „Dėl laikinosios vaistinių steigimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos „Laikinosios vaistinių steigimo tvarkos“ 3, 4, 5 ir 9 punktų atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatoms. Valstybinė konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba (toliau – Tarnyba) 1999 10 12 raštu pasiūlė SAM minėtos tvarkos 3 ir 5 punktus panaikinti, o 4 ir 9 punktus pakeisti sutinkamai su Konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr.VIII-1099) 4 straipsnio reikalavimais.
1999 10 22 raštu SAM informavo, kad Sveikatos apsaugos ministras 1999 10 15 įsakymu Nr.450 patvirtino „Reikalavimus vaistinėms“ (toliau - Reikalavimai) ir „Būtinojo aprūpinimo vaistinės statuso suteikimo tvarką“ (toliau Tvarka) bei pripažino netekusiu galios anksčiau nagrinėtą 1999 06 03 įsakymą Nr.273. Naujajame įsakyme buvo atsižvelgta į Tarnybos siūlymus dėl 3, 4 ir 9 punktų, tačiau nebuvo panaikinta 5 punkto nuostata, kuri draudžia naują visuomenės vaistinę ar vaistinės filialą steigti arčiau kaip 500 metrų atstumu nuo būtinojo aprūpinimo vaistinės. Naujajame įsakyme ši nuostata yra patvirtinta Reikalavimų 4 punkte.
Be to, naujojo įsakymo 2.3 punkte ir Tvarkos 2, 3, 5, 11,5 ir 12 punktuose įteisinami nauji apribojimai vaistinių steigimo rinkoje - tai būtinojo aprūpinimo vaistinių steigimo kvotos.
Konkurencijos tarybos posėdyje dalyvavęs SAM Farmacijos departamento direktorius G.Viskaitis paaiškino, kad valstybės funkcija yra aprūpinti gyventojus būtiniausiais vaistais. Šiuo metu daugumos vaistinių savininkai yra privatūs asmenys, kurių valstybė administraciniais metodais negali įpareigoti vykdyti nepelningas funkcijas, nesuteikdama garantijų ar rinkos apsaugos. Esant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto deficitui, negalima šią problemą spręsti didinant antkainius ir gamybos įkainius. Taip pat G.Viskaitis paaiškino, kad, sprendžiant šią problemą buvo susipažinta su Europos šalių patirtimi, nes beveik visose Europos šalyse yra taikomi tam tikri vaistinių veiklos apribojimai. G.Viskaičio nuomone, dėl vaistinių steigimo kvotų galima diskutuoti, bet vaistinių, vykdančių privalomas, tačiau nepelningas funkcijas, rinkos apsauga yra būtina.
Konkurencijos tarybos posėdyje dalyvavęs Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentas E.Tarasevičius paaiškino, kad būtinojo aprūpinimo vaistinės privalo gaminti individualius vaistus pacientams pagal gydytojų receptus, o tam būtinos papildomos patalpos, kurių išlaikymui reikia papildomų lėšų, be to, šios vaistinės privalo turėti narkotinius vaistus, kurių saugojimui būtinos papildomos investicijos (specialios patalpos, signalizacija). Siekiant minėtas nuostolingas farmacinės veiklos sritis padengti didinant gamybos įkainius ir prekybos antkainius, būtų pažeistos vartotojų teisės, nes, esant sunkiai finansinei padėčiai šalyje, šie vaistai taptų neįperkami dideliam socialiniam gyventojų sluoksniui. E.Tarasevičius prašė į tai atsižvelgti ir Reikalavimų 4 punkte numatytą apribojimą dėl 500 m. atstumo palikti galioti tam tikram laikotarpiui (2-4 metams). E.Tarasevičius pritarė siūlymui, kad administracinis vaistinių steigimo kvotų įvedimas nėra tikslingas.
Vaistinių asociacijos PROVIFARMA direktorė J.Urbienė atkreipė dėmesį į tai, kad vaistų rinka yra ribojama: negalima prekiauti neregistruotais vaistais, ribojami prekybos antkainiai ir t.t.
Konkurencijos taryba konstatavo:
Konkurencijos taryba, išnagrinėjusi klausimą, išklausiusi pareiškėjo ir suinteresuotų šalių pasisakymus bei įvertinusi byloje esančius įrodymus, konstatavo, kad Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1999 10 15 įsakymo Nr.450 2.3. punktas, šiuo įsakymu patvirtintų „Reikalavimų vaistinėms“ 4 punktas ir „Būtinojo aprūpinimo vaistinės statuso suteikimo tvarkos“ 2, 3, 5, 11.5 ir 12 punktai neatitinka Konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr.VIII-1099) 4 straipsnio reikalavimų. Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr.VIII-1099) 4 straipsniu bei 19 straipsnio 1 dalies 4 punktu,
Konkurencijos taryba nutarė:
1. Pareikalauti, kad Sveikatos apsaugos ministerija pakeistų Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1999 10 15 įsakymo Nr.450 „Dėl reikalavimų vaistinėms ir būtinojo aprūpinimo vaistinės statuso suteikimo tvarkos patvirtinimo“ 2.3 punktą ir šiuo įsakymu pavirtintų „Reikalavimų vaistinėms“ 4 punktą bei „Būtinojo aprūpinimo vaistinės statuso suteikimo tvarkos“ 2, 3, 5, 11.5 ir 12 punktus taip, kad jie būtų suderinti su Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr.VIII-1099) 4 straipsnio reikalavimais.
2. Pavesti Sveikatos apsaugos ministerijai apie priimtus sprendimus, vykdant šį Konkurencijos tarybos nutarimą, per du mėnesius nuo šio nutarimo gavimo datos informuoti Konkurencijos tarybą.
 
KONKURENCIJOS TARYBOS PIRMININKAS RIMANTAS STANIKŪNAS